Nyheter fra Kina

Mishandling og tortur i forfølgelsen | Det kinesiske folk våkner opp til fakta | Propaganda | Annet | Rettsak

 • Forsvarsadvokat ydmyket av embetsmenn

  Da advokaten til en Falun Gong-utøver forlot retten etter en rettssak, ble han umiddelbart omringet av embetsmenn fra 610-kontoret. For å skremme advokaten som hadde forsvart Falun Gong-utøveren, tok en av dem tak i brillene hans og tråkket på dem. Uten et eneste ord forlot advokaten åstedet.
 • Pensjonert ingeniør hjem etter 9 år urettmessig opphold i fengsel

  En utøver kom hjem den 27. mars 2015 etter å ha sittet i fengsel i ni år for å praktisere Falun Gong, som er en åndelig metode. Falun Gong har vært forfulgt av det kinesiske kommunistregimet siden 1999. I løpet av de siste 16 årene har hun blitt ulovlig arrestert og satt i forvaring utallige ganger. Hun har vært plassert i tvangsarbeidsleir i tre år til sammen og fengsel i ni år.
 • Vitne ved selvbrenningen på Tiananmen: ”Partiet tolererer ikke en slik sterk gruppe”

  En av mine forretningskolleger gjorde et sterkt inntrykk på meg. Han var både kunnskapsrik og veloverveid. Jeg spurte ham: ”Du arbeider på flere steder og har kontakt med mange mennesker. Hva mener du om Falun Gong? Og hva med selvbrenningen på Tiananmenplassen?” Han smilte: “Falun Gong! Jeg vet mer om historien bak selvbrenningen enn de fleste. Jeg var der da det skjedde.”
 • Gårdbruker arrestert fordi han delte ut informasjon om Falun Gong

  En 60 år gammel gårdbruker og Falun Gong-utøver ble arrestert den 19. november 2014 for å ha delt ut informasjonsmateriell om Falun Gong. Politiet ransaket utøverens bolig og førte ham med seg til et forvaringssenter. Det eneste beviset mot utøveren var flere informasjonsbrosjyrer om Falun Gong og en domsuttalelse fra et tidligere fengselsopphold i en arbeidsleir.
 • Mor og sønn arrestert for å anmelde Jiang Zemin

  Tjenestemenn fra en politistasjon i Beijing dro til en Falun Gong-utøvers bolig den 19. november 2015. De arresterte ham for å ha anmeldt Jiang Zemin (tidligere leder av Det kinesiske kommunistregime som startet forfølgelsen av Falun Gong i 1999). De samme tjenestemennene arresterte også moren som da var på besøk hos en annen sønn.
 • Danmark: Falun Gong-utøver ber om hjelp til å redde fengslede søstre i Kina

  Den eldste og yngste søsteren til Wei Zaiqun, som bor i Danmark, er ulovlig fengslet i Kina på grunn av sin tro på Falun Gong. Wei gråter når hun snakker om søstrene sine. Moren er nær 80 og reiser stadig mellom to interneringssentre for å besøke døtrene. Men hun blir nektet å treffe dem. Hun har til og med blitt truet med at døtrenes forvaring vil bli utvidet.
 • Mann arrestert for å ha vitnet for konen i retten

  Etter at en utøver forsvarte konen i tingretten, ble han arrestert av myndighetene etter at rettsaken var avsluttet. Familien spurte myndighetene hvor han oppholdt seg, men de fikk kun unnvikende svar. Både mann og kone er utøvere av Falun Gong. Siden forfølgelsen startet i 1999, har de begge vært illegalt arrestert, torturert i tvangsarbeidsleirer og utsatt for hjernevask og fengsling.
 • Folk ønsker å frasi seg sitt medlemskap i Det kinesiske kommunistpartiet

  Jeg tok med meg flere utøvere til et lokalt marked i min taxi. Der delte vi ut bordkalendere med informasjon om Falun Dafa. Vi sto ved et veikryss og ropte ut til folkemengden at vi hadde gratis kalendere. Flere kom bort til oss og ønsket å få en kalender. Jeg informerte dem om Falun Gong og forfølgelsen og spurte om de ønsket å frasi seg sitt medlemsskap i Det kinesiske kommunistpartiet.
 • Tidligere universitetslektor anmelder tidligere kinesisk diktator

  En tidligere universitetslektor leverte nylig inn en anmeldelse mot tidligere leder av Det kinesiske kommunistpartiet for smerten og lidelsen hun har gjennomgått de siste 16 årene og for forfølgelsen av Falun Gong. Utøveren sendte klagen til påtalemyndigheten og høyesterett og krevde at Jiang Zemin som iverksatte forfølgelsen av Falun Gong i 1999, skal holdes ansvarlig for tapene og dødsfallene som Falun Gong-utøvere har opplevd.
 • Hvorfor tar kineserne avstand fra Kommunistpartiet?

  Du har kanskje lest historier på nettsiden Minghui om at kinesere frasier seg sitt medlemsskap i Kommunistpartiet. De fleste gjør det i Kina, mens andre tar valget når de besøker andre land. Etter at boken ”Ni kommentarer om Kommunistpartiet” ble publisert i 2004, har rundt 200 millioner kinesere frasagt seg sitt medlemsskap i partiet og dets tilhørende organisasjoner.
 • Kvinne sendt til forvaring for å ha anmeldt Jiang Zemin

  En utøver fra Indre Mongolia ble arrestert fordi politiet hadde fått informasjon om at hun hadde anmeldt Jiang Zemin, den tidligere kinesiske diktatoren som satte igang forfølgelsen av Falun Gong. Offiserer brøt seg inn i hjemmet til utøveren om morgenen den 18. oktober 2015. De arresterte henne og ransaket hjemmet.
 • Kvinne lå bevisstløs i 30 minutter i en rettsal uten medisinsk tilsyn

  En utøver mistet plutselig bevisstheten før oppstarten av rettshøring nummer to. Hun ble arrestert fordi hun praktiserte Falun Gong, en åndelig metode som forfølges av Det kinesiske kommunistregimet. Dommeren ventet en halv time på at rettsformannen skulle komme og dermed samtykke at utøveren fikk medisinsk tilsyn.
 • Eldre kvinne arrestert på togstasjonen

  En eldre Falun Dafa-utøver ble ulovlig arrestert på togstasjonen og ført til et forvaringssenter der hun ble holdt i 15 dager fordi hun praktiserte Falun Gong. Hun skulle gå inn i et tog for å reise og besøke sin alvorlig syke søster i Jinzhou den 5. mars 2015 da en tjenestemenn fra Lingyuan politistasjon arresterte henne.
 • Forsvarsadvokat ba om at dommeren ble erstattet

  En utøver ble ført for retten for andre gang om ettermiddagen den 10. mars 2015. Forsvarsadvokaten ba dommeren om å gi ordre om at håndjernene skulle bli fjernet fra den tiltalte. Dommeren svarte: ”Det er ikke nødvendig å fjerne håndjernene når namsmannen mener at det ikke er nødvendig.” Rettssaken måtte utsettes i flere timer etter at forsvarsadvokaten ba om at rettens formann skulle erstattes fordi han nektet å fjerne utøverens håndjern og i tillegg være inhabil i saken.
 • Kinesiske myndigheter bruker ID-kort for å arrestere Falun Gong-utøvere

  Seks Falun Gong-utøvere ønsket å reise med tog den 9. september 2015. Da de kjøpte billetter på togstasjonen, måtte de vise ID-kort. Kortene ble scannet, og to av utøverne ble innbrakt til politistasjonen. Der ble flere Falun Gong-bøker, brosjyrer og annet informasjonsmateriell konfiskert.