Nyheter fra Kina

Mishandling og tortur i forfølgelsen | Det kinesiske folk våkner opp til fakta | Propaganda | Annet | Rettsak

 • Kina: Falun Gong-utøver arrestert på togstasjon

  En utøver som har doktorgrad, har mistet jobben sin fordi hun er Falun Gong-utøver. Hun ble arrestert på en togstasjonen den 31. august 2017. Hun og ektemannen var på vei for å ta seg av en gammel mor i Gansu provinsen. Identitetskortet hennes røpet at hun er Falun Gong-utøver. Hun ble arrestert og kroppsvisitert.
 • Kina: Flere behandler Falun Gong-utøvere med vennlighet

  ”Jeg er 54 år og praktiserer Falun Gong som er en åndelig metode som lærer folk å leve etter prinsippene Sannhet, Medfølelse og Toleranse. I løpet av de siste 18 årene, under forfølgelsen av Falun Gong, har jeg vært fengslet i ulike sentre for hjernevask, tvangsarbeidsleirer og fengsel. Nå må jeg holde meg borte fra hjemmet mitt for å unngå å bli arrestert.”
 • Kina: Bestemor slått og tvangsforet med ukjente medikamenter

  En utøver som nylig ble bestemor, anklages for å snakke med folk om Falun Gong, som er en åndelig metode som forfølges av det kinesiske kommunistregimet. Hun fortalte advokaten sin at hun ble slått og tvangsfôret med ukjente medikamenter ved det lokale forvaringssenteret.
 • Kina: Falun Gong-plakater dukket opp midt under nyttårsfeiringen

  Det nye året nærmet seg, og gatene var fulle av folk som handlet og folk som var underveis for å besøke venner. Falun Gong-utøverne i Liaoning benyttet anledningen til å nå ut til folk med informasjon om Falun Gong og forfølgelsen.
 • Kina: Et fem-minutters besøk av konen etter to år i fengsel uten besøk

  En utøver som er 52 år, ble arrestert den 17. juni 2015 for å ha anmeldt Jiang Zemin, den tidligere lederen av det kinesiske kommunistregimet. Liang har inntil nylig blitt nektet besøk av familien. Den 13. september 2017, etter mange mislykkede forsøk, fikk konen endelig tillatelse til å snakke med ham i fem minutter.
 • Kina: Ung politibetjent fikk informasjon om Falun Gong

  Jeg arbeider som dørvakt ved en fabrikk. Jeg gjør Falun Gong-øvelsene ved gaten hver morgen rundt kl. 8 og har gjort det i flere år. Om kvelden den 26. oktober 2017 kom en ung mann bort til meg mens jeg gjorde den første øvelsen og spurte hvilke øvelser jeg gjorde. Da jeg fortalte ham at de var Falun Gong, svarte han: "Hva er nytten av å gjøre dem?"
 • Kina: Politibetjent vurderer å frasi seg sitt medlemskap i Kommunistpartiet

  En politibetjent stakk innom en utøver i forrige måned. Utøveren inviterte ham inn og pratet med ham i den tro at mannen var kommet for å få informasjon om Falun Gong. Utøveren fortalte politibetjenten at den kinesiske grunnloven tillater trosfrihet. Han svarte at han visste det. Utøveren forklarte deretter hvordan metoden hadde forbedret både helsen og moralen hans.
 • Kina: Politibetjent: “Jeg ønsker meg vekk fra Kommunistpartiet"

  I løpet av forfølgelsen av Falun Gong i Kina har mange polititjenestemenn deltatt i forfølgelsen av utøverne. De har vært villedet av Kommunistpartiets propaganda. Denne holdningen har endret seg ettersom disse menneskene har begynt å få informasjon om Falun Gong fra utøvere. Under følger to eksempler.
 • Kina: Fengslet og torturert for sin tro

  En pensjonert eldre kvinne ble dømt til tre års fengsel for å utøve Falun Gong, en åndelig disiplin som forfølges i Kina. Anken hennes ble avvist, og hun ble sendt til et fengsel igjen i juni 2017. Familien tror hun ble torturert og injisert med nerveskadelige stoffer. Under familiebesøk virket hun ustabil, og hun responderte ikke.
 • Kina: Utøver nok engang dømt til fengsel for sin overbevisning

  En forretningsmann i Karamay i Xinjiang provinsen ble arrestert den 30. mai 2017 fordi han snakket med en kollega om Det kinesiske kommunistpartiets forfølgelse av Falun Gong, en åndelig metode basert på prinsippene Sannhet, Medfølelse og Toleranse. Fire måneder senere ble han dømt til 5 års fengsel.
 • Kina: Falun Gong-bannere og plakater sett over alt

  Falun Gong-bannere og plakater har nylig dukket opp langs mange hovedveier, veikryss og på andre offentlige steder i Kina. Bannerne informerer om Falun Gongs godhet og om forfølgelsen i Kina. I tillegg krever de å få den tidligere diktatoren Jiang Zemin stilt for retten.
 • Kina: Mann igjen stilt for retten for sin overbevisning

  Politiet arresterte en utøver den 18. juni 2016 fordi han praktiserer Falun Gong, som er en åndelig metode som forfølges av kommunistregimet i Kina. Utøveren som er 45 år, har siden vært fengslet ved byens forvaringssenter. Han ble tvunget til å utføre hardt arbeid, uten nok mat og drikke. Hvis han ikke klarte å utføre jobben sin, ble han fysisk straffet.
 • Advokat hindret i å forsvare Falun Gong-utøver

  En Falun Gong-utøver ble dømt til fem års fengsel i desember 2016 av retten. Han anket til lagmannsretten. Lagmannsretten returnerte anken til en byret for å innhente mer informasjon i april 2017 og dømte ham på nytt den 27. juni 2017. Retten ventet til 25. juli før de sendte vedtaket til utøveren.
 • Kina: Politiet snek seg inn i bolig

  En Falun Gong-utøver ble arrestert den 1. august 2017 mens hun delte ut informasjonsmateriell om forfølgelsen av Falun Gong. Det viser seg i ettertid at mens familien var på politistasjonen samme kvelden for å kreve henne løslatt, snek politiet seg inn i boligen deres og tok med seg Falun Gong-bøker.
 • Kina: Fengselvakter bruker elektrisk sjokk med batonger

  Fengselsvokterne nektet en Falun Gong-utøver å få besøk av familien da hun kom til et kvinnefengsel. Det ble nylig rapportert at utøveren ble torturert etter at hun ble satt i fengselet i desember 2016 for å sone en dom på fem år, en ulovlig dom for sin overbevisning. Fengselsvokterne ga sjokk med elektriske batonger i ansiktet hennes over en lang tid. De brant og vansiret ansiktet hennes.