Kultur: Moderne oppfinnelser som fantes for millioner år siden

Kan det ha eksistert forhistoriske sivilisasjoner som var like avanserte som vår egen moderne sivilisasjon? Visse funn tyder på det og at de til og med har vært mer avanserte enn dagens.

Bevis som dette kan snu opp-ned på våre vitenskaplige sannheter. Det ville imidlertid ikke være første gang. Vitenskapens historie viser at vitenskapen har vært på villspor utallige ganger før.

I steinen er det risset inn en figur som antas å være 65 millioner år gammel. Figuren holder et teleskop, en oppfinnelse som antas å komme fra Galileo i 1609 Grottemalerier fra Altmira-grotten i Moravian Museum i Brno, Tsjekkia

Paradigmeskiftene skyves til side og betegnes som kontroversielle. Disse funnene er det blitt stilt spørsmål ved, men en del forskere hevder at de uten tvil beviser at det fantes mennesker på jorden med like mye kunnskap og kultur som dagens mennesker for titusener av år siden, kanskje for mange millioner år siden.

En 1,8 milliarder år gammel kjernereaktor
En fransk fabrikk importerte uranmalm fra Oklo i afrikanske Gabon i 1972. De oppdaget at uranet allerede var foredlet. Stedet der uranmalmen ble hentet ut, viste seg å være en storstilt, avansert, kjernereaktor som ble laget for 1,8 millioner år siden og hadde vært i bruk i 500.000 år.

Forskere møttes for å undersøke reaktoren. Mange forklarte det som et merkelig, men naturlig fenomen.

Glenn T. Seaborg som tidligere var leder av United States Atomic Energy Commission og ble Nobelprisvinner for sitt arbeid med synteser av tunge stoffer, forklarte hvorfor han ikke trodde det var et naturfenomen og at det altså måtte være en menneskeskapt kjernereaktor.

For at uran skal "brenne" i en reaksjon kreves veldig mange spesielle forhold. Vannet må være ekstremt rent, betydelig renere enn det som finnes naturlig hvor som helst i verden. For at det skal oppstå en kjerne-fysjon trengs det uran 235, som er en av de naturlige isotopene i uran. Flere spesialister på reaktorkonstruksjon har uttalt at de tror uranet i Oklo ikke kan ha hatt tilstrekkelig med uran 235 til at en reaksjon skal kunne skje naturlig.

Dessuten virker det som om reaktoren var mer avansert enn noe vi kan bygge i dag. Den var flere kilometer lang, og varmeeffekten på omgivelsene var begrenset til 40 meter til alle kanter. Det radioaktive avfallet ligger ennå igjen nede i fjellet og har ikke beveget seg ut av gruveområdet.

Stein i Peru viser teleskop og moderne klær
Man tror at teleskopet ble oppfunnet av Galileo Galilei i 1609. Inngraveringer i en stein for 65 millioner år siden viser en menneske-figur som holder et teleskop og ser på stjernene.

Omlag 10.000 steiner i Cabrera Museum i Ica i Peru viser forhistoriske mennesker som er iført hodeplagg, klær og sko. På steinene er det avbildet noe som ligner organtransplantasjoner, keisersnitt og blodoverføringer. En del skildrer møte med dinosaurer.

Mens noen hevder at disse steinene er forfalsket, har Dennis Swift, som har studert arkeologi ved universitetet i New Mexico, dokumentert bevis på at steinene kan dateres til tiden før Columbus; midten av 1400-tallet. Alt er samlet i Swifts bok "Secrets of the Stones and Nazca Lines."

Swift sier at en av grunnene til at steinene på 1960-tallet ble ansett å være falske, var at man på den tiden trodde dinosaurene slepte halen etter seg når de gikk, mens steinene viser dinosaurer med halen oppreist. Senere studier har derimot vist at det er sannsynlig at dinosaurene gikk med halen opprett, slik steinene viser.

Avansert kultur i hulemalerier
I La Marche-grottene vest i Frankrike finnes malerier som er over 14.000 år gamle. De viser mennesker med kort hår, friserte skjegg, skreddersydde klær, som rir på hester og er moderne kledd. Dette er langt fra de klærne av dyrepels som vi vanligvis forestiller oss.

I 2002 ble det bekreftet at disse maleriene var ekte. Forskere som Michael Rappenglueck ved universitetet i München sier at disse viktige funnene helt enkelt blir ignorert av moderne vitenskap.

Rappenblueck har studert avansert astronomisk kunnskap hos mennesker i eldre steinalder. Han skriver: "I løpet av noen år har det vært overlatt til den brede mediestrømmen (i form av trykket materiell, lyd og bilde-materiell, elektronisk media og planetariske programmer) å øke bevisstheten om proto-astronomi (så vel som proto-matematikk og andre proto-vitenskaper) under sen steinalder. Proto-vitenskap kalles teoridannelse der konformitet til virkeligheten ennå ikke er undersøkt med vitenskapelige metoder.»

En del av steinene i La Marche-grotten er utstilt i Musée de l’Homme (antropologisk museum) i Paris, mens de steinene som tydelig avbilder forhistoriske mennesker med avansert kultur og tenkning, er ikke utstilt.

Da man først oppdaget maleriene fra over 30.000 år siden i europeiske grotter på 1800-tallet, ble den da aksepterte forståelsen av forhistorien utfordret. En av de største kritikerne av disse oppdagelsene, Emile Cartailhac, kom tilbake tiår senere og ble primus motor for å bevise ektheten i maleriene og å verdsette betydningen av disse. Nå anses han som banebrytende på forskning innen grottekunst.

De første maleriene ble oppdaget av Don Marcelino Sanz de Sautuola, en spansk adelsmann, og hans datter Maria i 1879 i Altamira-grotten. Maleriene viste en uventet forfining.

Funnet ble avvist frem til begynnelsen av 1900-tallet da Cartailhac publiserte en studie av maleriene.

Oversatt etter Epoch Times, Sverige:
https://epochtimes.se/3-moderna-uppfinningar-som-fanns-for-miljontals-ar-sedan?fbclid=IwAR3r_g_jKaUdxBT1u5nBHZN3_rnSste564DJQw-H7e2LyEFDd4JCAGlndwI

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.