Kinesisk kultur: Tidligere hersker forbilde for kommende generasjoner

Kong Wen av Zhou (ca 1152-1056 f.kr.) het tidligere Ji Chang og ble født i den nåværende Shaanxi-provinsen. Han var sønn av en hertug i Shang-dynastiet, og etter farens død tok Ji Chang over hans posisjon. Han var selv et dygdsmønster og ble et godt forbilde for hvordan en hersker skulle være.

Illustrasjon av Kong Wen av Zhou (ca 1152-1056 f. Kr)

Hver gang en keiser viste seg svak, eller landet ble utsatt for motstand og vanskeligheter gjennom Kinas mange tusenårige historie, har folk sett tilbake på hvordan samholdet fungerte under kong Wen av Zhou sitt styre. Det var en tid da det hersket harmoni og velvilje i landet. Det var en tid da bøndene avstod fra å bråke om marker, og embetsmenn forlot sine maktposisjoner; alle var villige og nøye med å oppføre seg anstendig. Kong Wen av Zhou ble et forbilde for kommende generasjoner.

Ga bort land for å avskaffe tortur
Kong Zhou fra Shang-dynastiet var kong Wen av Zhou sin motsetning. Han oppfant torturen "kanonbrenning" (Cannon Burning Punishment). Det er en forferdelig straff der fangen ble tvunget til å gå på en (oljete) bronsesylinder fylt med og plassert på glødende kull. Det endte med at fangen ramlet ned og brant seg til døde. Kongens favorittkonkubine, Daji, likte godt å se på når folk ble torturert på denne måten.

Straffemetoden fylte folket og de styrende i vasallstatene med avsky. Ji Chang (kong Wen) tilbød kong Zhou landet vest for elven Luo i staten Zhou mot at straffemetoden ble avskaffet. Kong Zhou gikk med på det, og Ji Chang ble vasallstatenes støtte.

Tvister mellom vasallstatene ble løst
Ifølge historieboken «Records of the Great Historian (Shiji) – Basic Annals of Zhou», oppsto det tvister mellom vasallstatene Yu og Rui, og de kom da på ideen at de skulle be Ji Chang om å megle i konflikten.

Da de to representantene fra Yu og Rui kom fram til staten Zhou og så hvor beskjedent og høflig folket der var, skjemtes de over oppførselen i egne stater. "Vi slåss, mens folk i staten Zhou ser på strid som en skam og vanære. Vi skjemmes."

De to representantene ba hverandre om unnskyldning og dro derfra. Folk i andre stater fikk høre om det, og alle begynte å vende seg til Ji Chang for å løse sine tvister.

På denne tiden var Ji Chang bare greve av Vest. Hans underordnede oppførte seg så bra under hans styre at de to representantene for vasallstatene skjemtes over seg selv og besluttet å slutte fred.

Om en leder setter et eksempel, kommer det til å bli fulgt av hans undersåtter. Innbyggerne i Zhou var vennligsinnede, takket være Ji Changs innflytelse.

Hendelsen med Ji Changs indirekte megling ble et symbol. Han ble et eksempel på ukrenkelighet, en modell å etterligne for kongene i andre stater. De så opp til ham som sin konge og ga ham mandat til å styrte kong Zhou av Shang-dynastiet.

Levningene fikk en anstendig begravelse
Da Ji Chang var greve i Vest, ga han ordre om å bygge en paviljong 15 km fra dagens grevskap Hu i Shaanxi-provinsen. Da bygningsarbeiderne grov for å anlegge en dam, oppdaget de en mengde skjeletter i bakken.

Lederen for bygget rapporterte funnet til Ji Chang som ga ordre om at skjelettene skulle gis en verdig begravelse. Men sjefen syntes at tiden hadde gjort det umulig å identifisere skjelettene og at det var ingen som var ansvarlig for dem.

Da svarte Ji Chang: "Jeg er hersker i denne staten og disse skjelettene ble funnet i min stat. Det gjør at jeg er ansvarlig for dem." Deretter ga han ordre om at de skulle gis en verdig begravelse.

Alle ble dypt rørt over Ji Changs omtenksomhet og lovet sin lojalitet til ham. "Greven av Zhou har dygd! han gir til oss med de dødes velsignelse og beskyttelse".

Broderlig tilgivelse
Keiser Taizu (hersker fra 960-976) som tidligere het Zhao Kuangyin, var grunnlegger og første keiser av Song-dynastiet. Hans yngre bror, Zhao Kuanyi, ble keiser Taizong (hersker 976-997), og ble den andre keiseren av Song-dynastiet.

I boken "Taizu The History of Song – the Reign o" er det en historie om når keiseren besøkte broren Zhao Kuangyi for personlig å gi ham moxibustion(1).

Da Zhao Kuangyi skrek av smerte, gjorde keiseren det samme på seg selv for å føle samme smerte og gjøre det lettere for broren.

(1) Moxibustion - er en tradisjonell, kinesisk behandlingsmetode der man brenner tørket grovbladet burot for å varme og stimulere akupunkturpunkter.

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.