Europa: Månefest-hilsener til Mester Li fra Falun Gong-utøvere fra 16 europeiske land

Falun Gong-utøvere i mange europeiske land har sendt hilsener i anledning den kinesiske Månefesten. De uttrykker sin takknemlighet overfor Li Homgzi, grunnleggeren av Falun Dafa, og takker for fordelene de har fått ved å praktisere Falun Gong.

Månefesten som også kalles midthøstfest, regnes som Kinas nest viktigste høytid, etter det kinesiske nyttåret. Månefesten er vanligvis i slutten av september («på den 15. dagen i den åttende måneden, en dag da fullmånen sies å være på sitt rundeste og klareste»). Det er en familiehøytid, for månen syboliserer familiens enhet og samhold. Månekaken spises i forbindelse med familiemiddagen. Men høstfesten markerer også slutten av innhøstingen og begynnelsen av den mørke årstiden.

Her er 16 hilsener fra. Europa:

Spania Russland Finland
Skottland Danmark Sverige

Norge Slovakia

Polen Kroatsia Roamnia
Ialia Østerrike Irland

Belgia Sveits

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.