Gammel kinesisk kultur: Hellige bøker fra fortid til nåtid

I alle sivilisasjoner har mennesker lett etter hellige bøker i uminnelige tider. Disse bøkene anses å komme fra det guddommelige, og våre forfedre trodde generelt at hvem som enn eide en slik bok og forsto den, ville oppnå overnaturlige evner.

I Kina går slik leting tilbake til Taihao(1) (regjerte 4.354 f.Kr. - 4.239 f.Kr.). Det ble sagt at Taihao engang ga ut Hetuog Luoshu (gamle profeti-skrifter). Da folk spurte hva de betydde, svarte Taihao: "Dette er himmelske bøker". Det innebar at de var mystiske og enestående.

Kopi av Su Wen fra Huangdi Neijing (Den indre lære av den gule keiseren)

Etter som tiden gikk, ble også bøker som var vanskelige å forstå, ofte kalt himmelske bøker. For eksempel anser folk flere forhistoriske bøker om kinesisk medisin som himmelske bøker, slik som Indre lære av Den gule keiseren (Huangdi Neijing), Ytre lære av Den gule keiseren (Huangdi Waijing)[2], Indre lære av Bian Que og Ytre lære av Bian Que [3]. Disse bøkene kunne hjelpe folk til å oppnå god helse eller forbedre sinnets natur gjennom kultivering. Det faktum at noen av disse bøkene forsvant gjennom historien, gjorde dem bare mer hellige. En annen bok, Forandringenes bok (Zhou Yi)(4), ble også behandlet på denne måten fordi den var enestående.


Ifølge en swahilisk myte fra Afrika laget guden en tavle som inneholder en fullstendig og komplett beskrivelse av alle hendelsene som har funnet sted i fortiden og som vil skje i fremtiden. Det vil si at tavlen inneholder gudens fulle visdom og alle hans påbud. Den ble kalt «Mor til alle bøker», for alle menneskehetens hellige bøker er bare en del av den. Tavlen er skrevet med symboler som bare en gud kan lese.

En lignende bok, Thoths bok, eksisterte i det gamle Egypt. Den var skrevet av Thoth, den egyptiske guden for skriving og kunnskap. Det ble sagt at boken hadde to «trollformler». Den første tillater en å forstå himmelen, jorden, avgrunnen, fjellene og havet. Du kan for eksempel forstå språket til fuglene under himmelen eller fiskene dypt nede i havet. Den andre andre formelen tillater en å komme tilbake til livet etter døden; være i stand til å se solen og månen på himmelen.

I sumerisk (også kjent som mesopotamisk) mytologi ble skjebne-tavlene voktet av en fugl. Det ble sagt at hvem som enn eide tavlen, ville ha en enestående kraft. Den samme boken dukket senere opp i babylonske myter, men ingen har sett den.

Da mange av de ovenfor nevnte tekstene er blitt borte gjennom historiens gang, benekter en del mennesker eksistensen av slike tekster, og de tenker de er overtroiske. Tusenver av år har passert, og himmelske bøker fortsetter å være unnvikende. Mennesker søker imidlertid fortsatt etter dem og tror at en slik bok vil bringe velsignelse for den som finner den himmelske boken.

Falun Dafa, et meditasjonssystem basert på tradisjonelle verdier, har gitt både fysiske goder og åndelig opplysning til ti-talls millioner utøvere i over 100 land. Mester Li Hongzi introduserte praksisen til offentligheten i 1992, og hovedboken Zhuan Falun har blitt oversatt til mer enn 40 språk. Denne boken forklarer prinsippene Sannhet-Medfølelse-Toleranse som veileder utøverne mot høyere moralske verdier.

"Falun Dafa overskrider kulturelle grenser og rasegrenser, gir gjenklang for den universelle sannheten til hele verden og bygger bro over gapet mellom øst og vest", skrev borgermester Bill Purcell fra regjeringen i Nashville i Tennessee.

For de som har søkt vidt og bredt etter en himmelsk bok, kanskje det er denne de har lett etter?


Referanser
(1) Taihao er trolig en av de tidligste herskerne over det kinesiske folket. Det ble sagt om ham at han var en halvgud som brukte sine evner til å forbedre livene til folket sitt og gi dem viktige evner og kunnskaper.
(2) Den gule keisers indre lære og Ytre lære av Den gule keiser er viktige urgamle bøker om kinesisk medisin. Den siste er nå forsvunnet.
(3) Bian Que (401 f.Kr. - 310 f.Kr.) var en av de mest berømte legene i historien. Han skrev Indre lære av Bian Que og Ytre Lære av Bian Que; begge er blitt borte.
(4) Endringenes Bok er en gammel, guddommelig kinesisk bok datert fra Zhou dynastiet.

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.