Mange i Kina liker å lese Falun Gong-materiell

En ettermiddag tidlig i mars 2017 tok jeg med meg flere kopier av ukenytt fra nettstedet Minghui. Jeg hadde kopiert det opp som små aviser og dro for å dele dem ut til folk på gaten.

Da jeg fikk øye på tre unge gaterenholdere som tok en pause, tenkte jeg det ville være en fin mulighet til å levere dem noe informsjonsmateriell.

Jeg hilste på dem og sa: “Jeg har noe som vil hjelpe dere. Dere bør virkelig lese dette.” Jeg gav dem forskjellige utgaver av ukenytt fra Minghui og ba dem bytte seg imellom når de var ferdige med å lese en avis.

De smilte og tok imot avisene. En av dem sa: “Har du noe annet?” Jeg ble glad da jeg hørte det. jeg fant fram tre CD’er med informasjon fra nettsiden Minghui og gav en til hver av dem. Jeg sa til dem: “Det finnes mye informasjon på disse CD’ene. Etter at dere har lest alt, vet dere hvordan Jiang Zemin arrangerte svindelen med selvbrenning og bakvask av Falun Dafa (også kalt Falun Gong). Han har gjort så utrolig mye for å skade folk! Vær så snill, husk at Falun Dafa er bra og at Sannhet, Medfølelse og Toleranse er bra, så vil dere få en strålende framtid!” De tre unge mennene svarte: “Flott! Flott! Tusen takk!”

Jeg gikk videre. Da jeg snudde meg, så jeg at de unge mennene holdt godt på informasjonen jeg gav dem. De smilte til meg, og jeg vinket tilbake.

Jeg fikk øye på omlag ti arbeidere ved en byggeplass. Jeg gikk for å hilse på dem. En av dem smilte til meg. Jeg sa: “Jeg har noe bra jeg vil dele med dere.” Jeg tok fram flere eksemplarer av Ni kommentarer om Kommunistpartiet (ni lederartikler fra den kinesiske utgaven av avisen Epoch Times og skrevet med kritiske øyne på Kina). En arbeider strakte ut hånden og sa: “Skynd deg! Gi dem til meg!” Han tok imot avisene som om det var skatter han hadde ventet på.

Jeg sa til ham: “Jeg gir deg alle. Du kan dele med de andre. Husk at Falun Dafa er bra og at Sannhet, Medfølelse og Toleranse er bra. Det kan redde livet ditt!” Mannen svarte: “Ja, det skal jeg”. Han satte seg ned og begynte å lese umiddelbart.

De fleste tok imot informasjonsmaterialet jeg delte ut. En medutøver og jeg delte ut over hundre kopier av ukenytt fra Minghui. Bare et par nølte med at ta imot. De fleste takket oss og begynte å lese med det samme.

Flere av de vi snakket med, hadde allerede meldt seg ut av kommunistorganisasjoner og kjente godt til forfølgelsen av Falun Gong, men de liker å lese informasjonen vår. En venninne av meg spurte: “Har du flere Minghui-aviser? Kan du gi meg noen? Jeg liker å lese dem! Disse artiklene er fine!” Hver gang jeg har skrevet ut siste utgave av ukenytt fra Minghui, får hun et eksemplar.

Informasjonsmateriell, som ukenytt fra nettsiden Minghui, blir godt mottatt. Jo mer vi deler ut, dess flere mennesker ønsker å frasi seg sitt medlemskap i kommunistorganisasjoner. Det er ikke mulig å gi utfyllende informasjon om Falun Gong bare gjennom en kort samtale, så det er viktig å skaffe til veie godt og grundig informasjonsmateriell.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2017/3/27/162643.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.