Tyskland: Nettside med reportasje om en kinesisk Falun Gong-utøver

Seksjon for tyskundervisning på Deutsche Welle (DW) sin nettside hadde nylig en reportasje om en Falun Gong-utøver fra Kina som har lært seg tysk. Han snakket om hvordan livet hans var før han bosatte seg i Tyskland.

Skjermbilde av nettsiden DW’s reportasje om Falun Gong-utøver Guo Jufeng

Guo Jufeng fortalte at han hadde lært seg tysk for å kunne integrere seg i det tyske samfunnet. Han merket skarpe kontraster mellom Kina og Tyskland. En gang ble han torturert og tvunget til slavearbeid i en kinesisk arbeidsleir med 15 timers arbeidsdag, uten betaling, bare fordi han praktiserte Falun Gong som er en kultiveringsmetode som har vært bannlyst i Kina siden 1999. Nå er han i jobb som elektroingeniør i Tyskland.

Guo fortalte at han kjente friheten allerede første dagen han var i Tyskland.

Første gangen han var i dette landet, var i forbindelse med en forretningsreise under de olympiske lekene i Kina i 2008. Han ble så imponert av Bodensee-regionen og Alpene og følelsen av frihet, at han ble værende.

I Kina hadde han, fordi han nektet å slutte med å praktisere Falun Gong, blitt arrestert fire ganger og sendt i tvangsarbeidsleirer tre ganger i til sammen 450 dager. I løpet av den første dagen i Tyskland ble han rørt til tårer over at han kunne gjøre Falun Gong-øvelsene i en park. Han tok den viktige avgjørelsen og ble værende i Tyskland.

Guo fortalte under intervjuet at han satte pris på de gode verdiene i den tyske kulturen. Han følte at de la vekt på ærlighet, medfølelse, rettferdighet, høflighet og klokskap. Han sa videre at det var synd at Det kinesiske kommunistpartiet hadde ødelagt slike verdier i den kinesiske kulturen.

Guo sa videre at hans største ønske var å få oppleve den friheten han har i Tyskland, realisert i Kina. Til tross for de smertefulle opplevelsene i fortiden er han et positivt menneske fordi Falun Gong har gitt ham fred i sinnet og mye styrke.

Det tyske favorittuttrykket hans er fra et dikt av Goethe: “Det er mulig å bygge en vakker sti av steinene som er plassert i veien.”

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2017/2/22/162273.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/19/《德国之声》报道法轮功学员故事(图)-343287.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.