Sverige: Stor interesse for Falun Gong på livsstilmesse

Den 11. mars 2017 deltok Falun Gong-utøvere fra Göteborg på livsstilsmessen i Skövde. Falun Gong-utøverne hadde noen uker tidligere deltatt på livsstilsmessen i Göteborg og ville nå også gi innbyggerne i Skövde muligheten til å komme i kontakt med Falun Gong.

Falun Gong-utøvere viser øvelsene på helsemesse i Skövde Deltakerne på messen lærer øvelsene Det var mange besøkende som ville ha mer informasjon eller lære seg øvelsene

I løpet av dagen kom messedeltakere innom Falun Gong-standen. En del hadde aldri før hørt om Falun Gong, og utøverne forklarte dem om metoden. Andre hadde hørt om Falun Gong tidligere og stilte spørsmål om forfølgelsen. Mange fikk mer opplysning om forfølgelsen i Kina og ønsket å gi sin støtte til Falun Gong-utøverne i Kina.

På formiddagen hadde utøverne fått tildelt et rom der de kunne vise øvelsene til de som var interessert. Rommet ble raskt fylt opp, så det var ikke plass til alle. De som måtte snu i døren, ble henvist til Falun Gong-standen for å lære øvelsene der.

Etter at utøverne hadde vist øvelsene, fikk de informasjon om at mange messedeltakere hadde blitt nysgjerrige på å få prøve metoden. Det er mange som søker en meditasjonsmetode. Ei eldre kvinne gikk senere forbi Falun Gong-standen og ville ha mer informasjon om øvingssteder i Sverige. Da hun fikk vite at det er et øvingssted i Göteborg, sa hun: “På neste slektstreff kommer jeg til å presentere Falun Gong for de andre og ta dem med til øvingsstedet.” Hun tok med seg brosjyrer og informasjon om øvingssteder og tidspunkt i Göteborg.

Da to yngre kvinner så utøverne gjøre de meditative øvelsene på scenen, opplevde den ene at utøverne formidlet en stor ro. Kvinnene kom for å få mer informasjon om Falun Gong. En utøver viste dem den første øvelsen. Den ene kvinnen var fra Borås, og hun ble svært overrasket da hun fikk vite at det finnes et øvingssted i byen hennes. De gikk begge fornøyde videre.

Ei kvinne ble stående ved standen og spurte en utøver hvorfor metoden forfølges. Da hun fikk informasjon om forfølgelsen, forstod hun. Hun syntes det var fryktelig at utøvere i Kina ikke har den samme friheten som mennesker i Sverige.

I løpet av dagen kom enkelte utstillere bort til Falun Gong-standen og ønsket mer informasjon om Falun Gong. En del av utstillerne hadde møtt Falun Gong-utøverne for flere år siden på andre steder og ble glad for å se dem igjen. På slutten av dagen kom en utstiller og sendte varme hilsener til en Falun Gong-utøver han kjente fra tidligere. Dagen gav mange fine muligheter til møter mellom besøkende og utstillere.

Oversatt etter:
http://se.clearharmony.net/articles/a111447-Skovde-Stort-intresse-for-Falun-Gong-under-halsomassan.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/18/瑞典健康展-人们喜爱法轮功(图)-344444.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.