Falun Gong deltar i Den Store Alternativmessen i Oslo

Den store alternativmessen i Oslo, Europas største når det gjelder antall utstillere og tilbud, gikk av staben den 16. – 18. november 2007. Falun Gong-utøvere deltok på messen med egen stand og tre malerier fra Den internasjonale kunstutstillingen Sannhet, Medfølelse og Toleranse. Det var forventet mellom 15 og 20.000 besøkende og mange av dem fikk høre mer om Falun Gong og forfølgelsen i Kina.

Ved Falun Gong-standen kunne de besøkende få informasjon om de fem myke og langsomme Falun Gong-øvelsene som styrker helsen av utøvere og gjennom en øvelsesvideo på en TV-skjerm. Besøkende fikk også informasjon om det å kultivere i Falun Gong – dvs. å forbedre seg som medmenneske. Og introduksjonsboken Falun Gong og hovedboken Zhuan Falun forklarer prinsippene for det å kultivere.

Dessverre har Falun Gong-utøverne blitt forfulgt og tvunget til å gi opp sin personlige overbevisning i Kina siden 1999. Derimot, med sin tro på de universelle verdiene Sannhet, Medfølelse og Toleranse nekter de å bøye seg for overgrep, tortur og ondskap.

De tre maleriene viser det vakre i den kinesiske meditasjonsmetoden Falun Gong, men også den terror og smerte som utøvere lider under, samt mot og rop om rettferdighet. Maleriene er del av en større utstilling som alle er malt av Falun Gong-utøvere, hvorav noen selv er blitt torturert i kinesiske tvangsarbeidsleire.

De tre maleriene som ble vist var; I harmoni, En tragedie i Kina og Tro uten lenker (Fra venstre). Se hele utstillingen på www.falunart.org


Hver dag ble det avhold foredrag hvor messebesøkende i et separat rom kunne lære seg de fem Falun Gong-øvelsene med en gang. Dette ble positivt mottatt. Flere besøkere fortalte også utøverne at de allerede hadde øvelsesvideo og bøker hjemme og liker å gjøre Falun Gong-øvelsene!

Falun Gong utøvere på messen opplevde dessuten at de blitt intervjuet av forskjellige journalister, som også tok bilder.

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.