Aktuelt i Norge

 • Norge: Lysvake og petisjon krever en slutt på den 22 år lange forfølgelsen i Kina

  Falun Dafa-utøvere arrangerte flere aktiviteter i Oslo den 20. juli 2021 for å markere den 22 år lange forfølgelsen. De ønsket å få en slutt på grusomhetene som er utført av Det kinesiske kommunistpartiet. Utøverne arrangerte en fredelig protest foran den kinesiske ambassaden og samlet underskrifter på en petisjon i Slottsparken og ved Stortinget. Mange uttrykte sin støtte og signerte petisjonen som krever at myndighetene i Norge skal hjelpe til med å stoppe KKP’s tortur av Falun Dafa-utøvere og stoppe tvungen organhøsting av fengslede samvittighetsfanger.
 • Oslo: Falun Dafa-utøvere feiret Verdens Falun Dafa-dag

  Falun Dafa-utøvere i Oslo feiret den 21. årlige Verdens Falun Dafa-dag den 9. og 13. mai 2020. De takket Li Hongzhi for å undervise de universelle prinsippene Sannhet, Medfølelse og Toleranse i slike vanskelige tider og for å hjelpe mennesker til å returnere til sitt sanne selv. Falun Gong-utøvere arrangerte aktivitetene nær Nasjonaltheatret og foran Stortinget i Oslo den 9. og 13. mai 2020. Utøverne viste Falun Gong-øvelsene, snakket med folk om forfølgelsen i Kina, spilte musikk og sang. Det var mange interesserte tilskuere.
 • Norge: «Viktig at mennesker blir informert og tar et standpunkt»

  Falun Gongs informasjonsstand var plassert ved Eidsvoll plass, rett ved Stortinget i Oslo, den 2. mai 2020. Utøverne ønsket å informere om Falun Gong og forfølgelsen av metoden i Kina. Norske myndigheteners korona-restriksjoner hadde lettet litt på sosial distansering, fra 2 til 1 meter, og mange var ute i byen denne vårdagen. Informasjonsmateriell ble lagt frem til de besøkende, slik at de kunne ta selv. Underskriftslister til signering lå ved standen. Petisjonen skal leveres Stortinget, og den krever at norske myndigheter kommuniserer med Kina for å gjøre en slutt på Det kinesiske kommunistpartiets organhøsting fra levende Falun Gong-utøver.
 • Norge: Falun Dafa-utøvere mintes 25. april-appellen

  Falun Dafa-utøverne i Norge holdt en fredelig protest foran den kinesiske ambassaden i Oslo, den 25. april 2020, til minne om 25. april appellen for 21 år siden. Samme dag arrangerte de også aktiviteter foran Stortinget og informerte folk om Falun Gong og forfølgelsen i Kina. Utøverne har utrettelig krevd en slutt på Det kinesiske kommunistpartiets forfølgelse i over 21 år. De fleste av de som bor i nærheten av ambassaden, kjenner til forfølgelsen. Biler som passerte, gav utøverne tommelen opp.
 • Oslo: Utøverne ønsker Mester Li et godt nyttår og informerer om forfølgelsen i Kina

  Etter den ukentlige samlingen med studie for utøvere i Oslo og de nærliggende steder den 18. januar, gikk gruppen bort til Stortingsbygningen for å ta bilder som en hilsen til Mester Li. Deretter fortsatte de sine ukentlige rutiner med å rigge opp informasjonsplakater ved jernbane- og T-banestasjonen ved Nationalteatret i sentrum av byen. Der ble de forbipasserende informert om forfølgelsen i Kina.
 • Norge: Hendelse i et bibliotek satte søkelyset på forfølgelsen i Kina

  Meråker er et tettsted i Trøndelag med 2.500 innbyggere. Tettstedet sto i fokus i nyhetsbildet da en delegasjon med skiløpere fra Kina bodde der for å trene. Kinesiske ledere gjorde flere forsøk på det kommunale biblioteket å fjerne en bok om Falun Gong. Falun Gong er en meditasjonsmetode som har vært forfulgt i Kina siden 1999. Biblioteket nektet å fjerne boken. I den regionale avisen, Adresseavisen, sier biblioteksjef Anne Marken: «Vi har ytringsfrihet i Norge, så det var helt uaktuelt!»
 • Stavanger: Falun Gongs lotusverksted på «Jul på Madla»

  Falun Gong er hvert år til stede under «Jul på Madla» ved Madla bydelshus i Stavanger. Lørdag 30. november 2019 hadde gruppen en liten stand med papirbretting av lotusblomster og promotering av Falun Gong. Standen besto av et bord med mange stoler. På bordet satte de opp en liten informasjonsplakat om øvelsesstedet på Madla bydelshus, som foregår hver mandag kl 19. Samtidig informerte utøverne om den gamle kultiveringsmetoden Falun Gong og delte ut informasjonbrsojyrer om organturisme i Kina.
 • Lillestrøm: Falun Gong introdusert på helsemesse

  Falun Gong-utøvere fra Oslo deltok på den årlige alternativmessen «Body Mind Spirit» i Lillestrøm, en by like utenfor Oslo, helgen 8. – 10. november 2019. Utøverne delte ut informasjonsmateriell og fortalte om kultiveringsmetoden Falun Gong (også kalt Falun Dafa), som opprinnelig er fra Kina. De gav ut papirbrettete lotusblomster med bokmerke med ordene «Sannhet-Medfølelse-Toleranse» og «Falun Dafa is good» til personer som viste interesse for metoden. Det var mange besøkende dette året, og utøverne hadde fått en stand der de lett fikk kontakt med forbipasserende.
 • Stavanger: Falun Gong-utøvere informerte studenter og ansatte ved universitetet om forfølgelsen i Kina

  Den 23. og 24. oktober (FN-dagen) 2019 var utøvere i Stavanger igjen på plass på universitetet for å informere om forfølgelsen av Falun Gong i Kina og ikke minst organturismen som pågår i stor stil i Kina. Utøverne plasserte den lille standen sin i korridoren rett ved kantinen. Der går de fleste forbi, både studenter og ansatte. De ønsket å snakke med de forbipasserende, gi dem en informasjonsbrosjyre og tilby dem å signere en petisjon for å vise at de tar avstand fra forfølgelsen i Kina.
 • Stavanger: Falun Gong-utøvere på Sunn livsstil-messe

  Falun Gong var til stede på messen Sunn Livsstil med en stand og to foredrag. Hovedfokuset var å informere om den gamle kultiveringsmetoden Falun Gong og om de to lokale øvingsstedene. Men mange fikk også informasjon om forfølgelsen av Falun Gong i Kina. Fordi Falun Gong har vært til stede på Alternativmessen de siste årene, visste mange om forfølgelsen. Noen hadde til og med møtt kinesiske samvittighetsfanger som hadde sittet fengslet i fem år i Kina for sin tro på Falun Gong. Andre ble sjokkerte og spurte: «Blir de satt i fengsel bare fordi de gjør disse øvelsene?»
 • Norge: Ringerikedagen: «Jeg har aldri visst dette!»

  Falun Gong-utøvere fra byene i og rundt Oslo dro den 7. september 2019 for å være med på den årlige Ringerikedagen i Hønefoss. De satte opp en stand, informasjonsplakater og -bannere. Utøverne ønsket å vise de fem Falun Gong-øvelsene, og de informerte om Falun Gong og om forfølgelsen av Falun Dafa i Kina.
 • Norge: Hole-dagen: «Dette er viktig å skrive under på»

  Utøvere informerte om Falun Gong og forfølgelsen i Kina på den årlige Hole-dagen den 19.august 2019 i Vik, som er kommunesenteret i Hole kommune. Falun Gong-utøvere fra Oslo og nærmiljøet satte opp en stand med informasjonsplakater og -bannere om forfølgelsen i Kina, samt om kultiveringsmetodens gode effekter for kropp, sinn og sjel. Utøverne viste øvelsene på standen, og de rolige bevegelsene og øvelses-musikken tiltrakk seg folk.
 • Arendalsuka: «Jeg har lest flyeren. Dette er grusomt. Jeg kommer for å skrive under!»

  Falun Gong har deltatt i Arendalsuka i flere år og hadde i år en stand midt i en gågate i Arendal sentrum. Utøverne ønsket å informere om Falun Gong og forfølgelsen i Kina. De satte opp informasjonsbannere og -plakater, snakket med de forbipasserende, delte ut informasjonsbrosjyrer og viste Falun Gong-øvelser. Fremfor alt samlet de underskrifter til Regjering og Storting med krav om å bidra til at Kina skal stoppe forfølgelsen av Falun Gong, herunder tvungen organhøsting fra uskyldige utøvere som lever etter verdiene sannhet, medfølelse og toleranse i hverdagen.
 • Oslo: "Vi må stoppe dette veldig raskt!"

  Den 20. juli 2019 hadde Falun Gong-utøvere flere arrangementer i Oslo. De var foran den kinesiske ambassaden, Slottsparken og på Eidsvolls plass foran Stortinget. De informerte om Falun Gong og den 20 år lange forfølgelsen av Falun Gong-utøvere i Kina. Utøverne krevde at forfølgelsen skulle stoppes. Folk støttet Falun Gong og fordømte KKP’s forfølgelse.
 • Oslo: Markering av 20 års forfølgelse av Falun Gong i Kina

  Falun Gong-utøverne startet tidlig om morgenen den 20. juli 2019 for å markere dagen for 20 års forfølgelse av Falun Gong i Kina. Først var de foran den kinesiske ambassaden. På en lang rekke satt de langs fortauet i stille meditasjon og minnet den 20 år lange forfølgelsen. Bak dem hadde de hengt opp store bannere med «Stopp forfølgelsen av Falun Gong» og «Still den tidligere kommunistlederen Jiang Zemin for retten for forfølgelsen av Falun Gong».