Frankrike: Det kinesiske regimet er menneskets største fiende

Jean Robin som er en kjent, uavhengig fransk journalist, har gransket marxismen i mer enn 20 år. Han har publisert over 40 bøker og produsert flere titalls videoer som avslører Det kinesiske kommunistpartiets (KKP’s) infiltrasjon, spesielt i Frankrike. I et nylig intervju med NTDtv sa ha at KKP bør ha det fulle ansvaret for spredningen av Covid-19 som har rasert en hele verden, drept millioner og ødelagt en global økonomi.

Jean Robin i intervju med NTD tv

KKP dreper mennesker og ødelegger den globale økonomien
Robin sammenlignet KKP med det tidligere nazist-regimet i Tyskland. Han sa at Hitler sendte tropper for å erobre verden på grunn av kollapsen i tysk økonomi på den tiden og at KKP er i samme situasjon i dag med økonomien som kollapset i 2019. Uansett hva KKP-regimet har sagt i løpet av de siste årene, må de gå ut over landegrensen for å finne muligheter til gjenoppretting, sa han og la til at dette er hva KKP ønsker å oppnå med pandemien.

Han sammenlignet pandemien med et nytt masseødeleggelses-våpen. Pandemien dreper ikke bare folk, men ødelegger også økonomien. Pandemien fører til mange sosiale ettervirkninger, noe som skaper kaos blant folk i alle sosiale lag, og mange føler seg deprimerte.

KKP har infiltrert alle sektorer i Frankrike gjennom korrupsjon og utpressing
Etter grundig etterforskning i samarbeidet mellom Frankrike og Kina fant Robin at KKP’s infiltrasjon i Frankrike involverer mange sektorer.

Han ga et analytisk eksempel på hvordan KKP har støttet Frankrikes utvikling. Han forklarte videre at nåværende regjeringsmedlemmer er også medlemmer i klubber som enten direkte ledes eller indirekte påvirkes av KKP, som for eksempel den mest prestisjefylte Frankrike-Kina-stiftelsen (La France China Foundation). Paris-Shanghai-klubben er også ganske innflytelsesrik. Dette er klubber i Europa med personer som også er medlemmer av EU-kommisjonen.

«Det finnes også Frankrike-Kina komitéen (Le Comité France-Chine)», la han til, «som tiltrekker seg tre fjerdedeler av Frankrikes 40 store aksjer (CAC 40 - fransk aksjeindeks) og en rekke store og mellomstore bedrifter som opererer for Kina (brutto ETI - Ekstraterritoriale inntekter). Det er også andre klubber, som Frankrike-Kina Fond (La Fondation France-Chine) som også involverer viktige tall innen økonomi.

Robin sa at han var enig med senator André Gattolin i at etableringen av vennskapsbyer i navnet av «kulturutveksling», er faktisk en handling av infiltrasjon og spionasje fra KKP.

Han mener at Frankrike er et av de landene i verden som har samarbeidet tettest med KKP i lang tid og at den franske regjeringen ikke kan riste av seg ansvaret for KKP’s evne til å skaffe kapital og utføre utpressing i Frankrike i dag.

«Jeg er sikker på at over ti politikere i Frankrike blir utsatt for slik utpressing, at de derfor er avhengige av KKP eller er direkte involvert i korrupsjon», sa han. «Det er veldig enkelt, og vi vet at det er slik KKP opererer. Dette er den utspekulerte KKP-naturen. De vil bruke alle mulige tenkelige måter å oppnå sine mål uten å måtte avfyre et eneste skudd».

Han sa at KKP vil først få tak i folks eiendommer gjennom korrupsjon og svindel for deretter å underkaste dem ideologisk. «Siden de franske lederne er ideologiske pro-marxistiske og kommunister, er dagens folk i Frankrike allerede vant med dette, og de er ikke lenger klar over hva som skjer», sa han. Når folk ikke vet hvilket diktatur de forholder seg til, kan de ikke bekjempe fienden. Ifølge Robin er KKP en fiende som tydelig prøver å styre verden.

KKP er menneskets hovedfiende
Robin er av den oppfatning at KKP har styrtet den globale økonomien til et kaos og et håpløst og ødeleggende fall. «Mange små bedrifter i Frankrike har blitt borte», sa han. «Dessverre er det franske folket allerede vant med å miste sin grunnleggende frihet, bit for bit, og å være kokte frosker.» «I løpet av pandemien har vi sett de kaotiske tiltakene som ble tatt i bruk innen folkehelse og økonomi, styrt av et diktatur. Små gründere og bedrifter er ikke avhengige av staten for å overleve. Likevel ble deres frihet tatt bort. Dette er implementering på et kommunistisk plan, men svært få franskmenn forstår at dette er faktisk implementering av KKP-planene i Frankrike».

Han sa at i Europa har Sverige vært sterkest når det gjelder å stå opp mot KKP. Det er det eneste europeiske landet som har utvist Huawei og Konfutse-instituttene fra landet sitt og det eneste landet som ikke gikk til nedstengning i kampen mot pandemien.

Robin sa at den amerikanske presidenten Donald Trump og hans støttespillere mente at KKP er hovedtrusselen til USA. «Sannheten er at KKP også er hovedtrussel til Frankrike. Faktisk har allerede Frankrike falt, men folket vet ikke at de franske lederne allerede er i hendene til KKP».

Til slutt sa Robin: «KKP er hovedtrusselen til alle menneskene. KKP må forsvinne fra jordens overflate. Vi vet at planen er å ødelegge alt, så vi må stoppe sabotørene.»

Oversatt etter:
https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/17/189959.html
Kinesisk versjon:
https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/11/法国独立记者-中共是人类的主要敌人-418402.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.