Spansk tv-kanal rapporterte om tvungen organhøsting i Kina

El Toro TV som er en spansk, nasjonal tv-kanal i Madrid, meldte om tvungen organhøsting i Kina under hovedsendingen den 25. januar. Det er første gang et spansk tv-selskap dekker disse grusomhetene som begås av Det kinesiske kommunistpartiet (KKP).

Santiago Abascal, leder for det konservative partiet Vox, rettet kritikk mot KKP i parlamentet Enver Toti Bughda, lege fra Xinjiang, Kina

Som det største landet i Sør-Europa, er Spania også hardt rammet av korona-pandemien. Infeksjonsraten (60 per 1000 mennesker) og dødsraten (1,2 per 1000 mennesker) er blant de høyeste av alle land.

I likhet med andre land har spansk media, politikere og borgere reflektert over KKP's tidligere feilsteg. Konservative partiledere har uttalt seg om KKP's ansvar for pandemien og krever økonomisk kompensasjon.

El Toro-programmet listet opp grupper som er undertrykt av KKP, blant annet tibetanere, uigurere og et stort antall Falun Gong-utøvere. Menneskerettighetsadvokat Yuan Lee sa at religiøs eller åndelig forfølgelse har blitt forretning for KKP. Med sentralisert makt har regimet kunnet mobilisere statlige byråer, militæret og sykehus til å drive de statssanksjonerte tvungne organhøstings-programmene. Denne lukrative forretningen har ikke bare nådd målet sitt om å ramme dissidenter og religiøse og åndelige grupper for å styrke kommunismen, men har også bidratt til enorme pengesummer til høyerestående embetsmenn.

Enver Tothi Bughda som er dissident fra Xinjiang provinsen, men som nå er bosatt i London, sa at han hadde vært beordret til å delta i tvungen organhøsting. Selv om en leges oppgave er å redde menneskeliv, følte han skyld når han fjernet lever og begge nyrene fra en nylig, henrettet fange som fremdeles var i live. Disse hendelsene fikk Enver Tohti til å ta avstand fra KKP's grusomheter.

Oversatt etter:
https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/31/190187.html
Kinesisk versjon:
https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/28/西班牙电视台专题报道中共活摘器官罪行-419188.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.