Sverige: Folk fordømmer det kinesiske regimet

Sverige innførte ikke fullstendig nedstengning da KKP-viruset (koronaviruset) brøt ut. I stedet vedtok de en rekke tiltak for å begrense spredningen. Sammenlignet med andre europeiske land, har Sverige vært mindre restriktive under pandemien.

Utøverne arrangerer aktiviteter ved parlamentet tre ganger i uken for å informere folk om forfølgelsen i Kina Utøvere viser de fem Falun Gong-øvelsene
Folk trosser regnet og undertegner petisjonen som krever en slutt på brutalitetene i Kina Charlotte Krook, en svensk kunstner, synes øvelsene er bra. De signerer petisjonen og krever en slutt på forfølgelsen

Falun Dafa-utøverne satte, til tross for pandemien, stor pris på muligheten til å kunne informere videre om den pågående forfølgelsen i Kina. De arrangerte aktiviteter ved parlamenter hver tirsdag, fredag og lørdag i all slags vær for å informere om denne åndelige metoden til folk. Samtidig informerte de om KKP’s (Det kinesiske kommunistpartiets) brudd på menneskerettigheter.

Folk røres av utøvernes fredelige motstand
Temperaturen sank i slutten av november. Til tross for kulde, vind og regn stilte utøverne opp ved parlamentet, som vanlig. Plakatene, brosjyrene og annet ble dekket med plast, og utøverne fortsatte sine aktiviteter. Noen viste de fem Falun Gong-øvelsene i regnet, mens andre delte ut informasjon og informerte om Falun Gong og forfølgelsen i Kina til forbipasserende.

Forbipasserende ble tiltrukket av den rolige og fredfylte stemningen og stanset for å lære mer om Falun Dafa. Jenny og vennen hennes ble nysgjerrige på utøvernes aktiviteter. Da de fikk informasjon om at utøvere i Kina blir fengslet og organene deres blir fjernet uten tillatelse, utbrøt Jenny: "Hvordan kan noe slikt skje?" Etter å ha undertegnet petisjonen, sa hun: "Jeg visste at folk i Xinjiang, Tibet og Hong Kong blir brutalt forfulgt av KKP. Jeg trodde ikke at regimet kunne gjøre noe så grusomt som organhøsting. Dere er fantastiske som står her i regnet og snakker om det som skjer i Kina! Jeg støtter dere, selvfølgelig!"

En middelaldrende mann stanset og leste informasjonsplakatene. Da han ble spurt om han hadde hørt om Falun Dafa, svarte han: "Jeg har lagt merke til dette. Det dere gjør, er bra. Jeg støtter dere." Da han ble spurt om han ville undertegne petisjonen, sa han at på grunn av jobben, ville han ikke undertegne noe. Han oppmuntret utøverne til å fortsette og sa at de ville lykkes.

To menn ønsket informasjon om forfølgelsen. En av dem undertegnet straks petisjonen. Da han så at vennen nølte, sa han: "Undertegn den. Dette er for oss alle. Vi må støtte disse menneskene."

En annen mann tilbød penger for å vise sin støtte. Da utøverne høflig avslo og foreslo at han kunne dele informasjon om forfølgelsen i stedet, ble han rørt og sa: "Det dere gjør, kan ikke kjøpes."

Fem unge, engelske turister stod i kø ved bordet og ventet på å undertegne petisjonen. De var gjennomvåte fordi de ikke hadde paraply. Tre av dem var opprinnelig fra Hong Kong. Alle uttrykte beundring for utøvernes innsats for å informere om brudd på menneskerettigheter i Kina, til tross for regnet.

En sikkerhetsvakt fra parlamentet kom også for å gi utøverne tommelen opp. "Dere står fortsatt her ute i pøsregnet. Falun Dafa er det beste! Jeg håper denne forfølgelsen vil slutte snart."

Forfølgelsen basert på løgn og bedrag, må stanses
Charlotte Krook og vennen passerte parlamentet en lørdag. Det var første gangen hun hadde sett utøverne gjøre øvelsene, og hun ønsket å gjøre øvelsene selv. Hun ble overrasket over å føle et sterkt energifelt. Etter å ha lært øvelsene, undertegnet hun petisjonen.

Charlotte fortalte at hun er billedkunstner og forfatter. Hun sa: "Jeg har sett etter dere, og endelig oppdaget jeg dere her i dag." Hun fortalte utøverne at hun hadde prøvd mange åndelige metoder og at hun er spesielt interessert i tradisjonell, østlig kultur. "Jeg har fulgt Falun Dafa på internett i mange år. Nylig tenkte jeg at jeg ville prøve det. Så fant jeg dere her i dag, og jeg har prøvd den andre øvelsen. Det føles fantastisk", sa hun.

Hun krevde at forfølgelsen som er basert på løgn og bedrag, må stanses. Hun beundret utøverne som rolig og fredelig har demonstrert mot forfølgelsen i løpet av 21 år. "En slik ond undertrykkelse! Likevel gjør så mange mennesker dette rundt om i verden. Det viser hvor ekstraordinært dette er."

Dere må la alle i verden få vite
En mann fra Polen og kone og tre barn lyttet til utøvernes informasjon om forfølgelsen. Etter å ha lært om organhøstingen, sa han: "Jeg vet at KKP er et diktatur. De tolererer ikke forskjellige syn, og det er ingen trosfrihet. De har gått så langt som å bruke slike brutale metoder som organhøsting og mord på uskyldige mennesker. Dette er forferdelig. KKP er en demon. Jeg støtter dere i å motsette dere denne forfølgelsen." Konen og barna undertegnet petisjonen.

Utøverne fant en brosjyre på polsk, og han ga den raskt videre til familien. "Dette er kjempebra! Vi vil lese det når vi kommer hjem", sa han.

To menn fra Østerrike ble sjokkerte da de fikk informasjon om torturen og organhøstingen som Falun Gong-utøvere i Kina blir utsatt for fordi de følger prinsippene Sannhet, Medfølelse og Toleranse. De sa: "Dere gjør noe svært viktig. Dere må avsløre KKP’s onde forfølgelse og la folk få se hvor grufullt det er."

To personer snakket med en utøver på tysk i lang tid. En av dem sa: "KKP bryr seg bare om økonomisk vinning. De dreper mennesker for organer, kun for penger. De er ikke tilfredse med bare å styre Asia og okkupere Europa. De vil kontrollere hele verden. Vi må ikke la KKP lykkes. Dere gjør en viktig jobb. Dere må la hele verden få vite at KKP er en demon."

Oversatt etter:
https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/9/188672.html
Kinesisk versjon:
https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/2/瑞典国会大厦旁各界民众的正义支持-415912.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.