Russland: Innbyggerne i Irkutsk krever en slutt på det kinesiske regimet

Den 30. oktober er dagen for å minnes ofrene for politisk undertrykking (på russisk: День памяти жертв политических репрессий). Hvert år på denne dagen arrangerer folk i Russland, Belarus og andre land i det tidligere Sovjetunionen aktiviteter til minne om ofrene for Kommunistpartiets politiske undertrykking. Falun Dafa-utøverne i Irkutsk satte opp en stand søndag den 25. oktober 2020 for å informere folk om Det kinesiske kommunistpartiets forfølgelse av Falun Gong.

Irkutsk den 25. oktober 2020: Utøverne informerer om den pågående forfølgelsen av Falun Dafa i Kina Til tross for snø i luften og sterk vind, er det mange mennesker i sentrum av Irkutsk
Mange signerer petisjonen for å få en stopp på forfølgelsen i Kina Folk stopper opp og får informasjon om Falun Gong og forfølgelsen i Kina

Bykjernen var full av folk, til tross for snø og sterk vind. Innbyggere og besøkende viste sin støtte. Mange unge mennesker signerte utøvernes petisjon og fordømte Det kinesiske kommunistpartiet (KKP) for folkemord etter at de fikk informasjon om omfanget av brutaliteten i Kina.

De politiske eksilfangene ble sendt til Irkutsk under Sovjet-styret. Det røffe sibirske klimaet og det harde slavearbeidet i Gulag-systemet ble brukt for å "omskolere" samvittighetsfanger. KKP i Kina har implementert Sovjet-unionens forfølgelses-metoder med tortur av Falun Dafa-utøvere.

Folk fikk informasjon om KKP's 21 år lange forfølgelse av Falun Dafa-utøvere. Mange signerte petisjonen i fordømmelse av KKP's stats-sanksjonerte drap av samvittighetsfanger for bruk i organhandelen.

Oversatt etter:
https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/2/188073.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.