Sverige: Parlamentsmedlemmer fordømmer det kinesiske regimet og oppfordrer til boikotting av regimet

Åtte svenske parlamentsmedlemmer deltok i et menneskerettighets-arrangement den 21. oktober 2020 for å vise sin støtte til Falun Dafa (også kjent som Falun Gong). Arrangementet var ved siden av parlamentsbygningen i Stockholm, og mange menneskerettighets-aktivister deltok.

Parlamentsmedlemmene fordømte KKP’s (Det kinesiske kommunistpartiets) forbryterske oppførsel ved å forfølge Falun Dafa og for å skape kaos og ulykker i verden. De kalte KKP en av de største truslene mot verden og sa at verdens mennesker må arbeide sammen for å boikotte KKP.

Stortingsrepresentant Björn Söder taler ved arrangementet Parlamentsmedlem Hans Rothenberg taler ved arrangementet Parlamentsmedlem Fredrik Malm taler ved arrangementet
Parlamentsmedlem Lotta Johnsson Fornarve taler ved arrangementet Parlamentsmedlem Janine Alm Ericsson taler ved arrangementet Caroline Edelstam, leder av «Edelstam Foundation», taler ved arrangementet

KKP er "demonen"
Parlamentsmedlemmene Björn Söder og Sara Gille kom til arrangementet for å vise sin støtte for Falun Dafa-utøvernes rettigheter. Björn Söder pekte på banneret "Eliminer Det demoniske kinesiske kommunistpartiet" og sa: "Ja, godt sagt! KKP er demonen."

EU-landene må arbeide sammen for å boikotte KKP
Hans Rothenberg mente at alle landene i EU må arbeide sammen og boikotte KKP. Han trodde at en samlet boikott vil være mer effektiv hvis alle land i EU deltar.

En av grunnleggerne av «Inter-Parliamentary Alliance on China» (IPAC), Fredrik Malm, slo fast at avslaget av Huaweis 5G-tilbud var et av tiltakene i den svenske regjeringens politikk for å stanse KKP’s infiltrasjon. "IPAC har ført sammen politikere fra forskjellige land som er bekymret for hvor den kinesiske ledelsen tar veien og for truslene det utgjør for verden. EU må samarbeide. Verden må forene seg og slå tilbake mot KKP’s trusler", sa han.

Arbeid sammen for å sikre menneskerettigheter
Parlamentsmedlem Lotta Johnsson Fornarve sa at hun var glad for å se hvordan forskjellige grupper kom sammen for å protestere mot brudd på menneskerettigheter i Kina. "Nesten alle partier i parlamentet er her i dag. Det er viktig at vi arbeider sammen for å sikre menneskerettigheter. Det er fantastisk, for det gir folk anledning til å se håp", sa hun.

Parlamentsmedlem Janine Alm Ericsson fordømte på det sterkeste KKP’s forfølgelse av forskjellige etnisiteter. "KKP’s forfølgelse av Falun Gong, tibetanere, mongoler og uygurer og undertrykkelsen av demokrati-aktivister i Hong Kong er ulovlig. Det kinesiske regimets forakt for menneskerettigheter er uakseptabelt."

Stå opp og beskytt universelle verdier og stans KKP
Caroline Edelstam som er leder av «Edelstam Foundation», snakket om KKP’s forfølgelse av Falun Dafa de siste 20 årene. Hun krevde umiddelbart lovgivning som fordømmer å reise til Kina for organtransplantasjon. Hun mente at svensk medisinsk personale må slutte å arbeide sammen med Kinas medisinske industri og slutte å gjøre forretninger med dem. "Vi må boikotte KKP."

"KKP er et utrolig ondt regime. De har begått de verste forbrytelser siden 2. verdenskrig. De har forlatt alle menneskenes fundamentale verdier og prøver å styre verden ved bruk av et ekstremt diktatur", sa Edelstam. "Vi må stå opp for å sikre de universelle verdiene og stanse denne demonen."

Oversatt etter:
https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/30/188039.html
Kinesisk versjon:
https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/28/瑞典多位议员-世界联合起来制裁中共-414350.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.