Gammel kinesisk kultur: Hjertets speil

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Et ordtak fra oldtidens Kina sier: "Det er himmelske vesener tre fot over ens hode."

For dagens kinesere som har lært ateisme i mange år, er slike ordtak ganske uforståelige. «Hvor er gud?» «Hvordan kan en gud vite hva jeg tenker?» «Jeg kan ikke se guder, og vitenskapen kan heller ikke bekrefte at de finnes, derfor eksisterer de ikke».

Men er dette virkelig tilfelle?

Ji Xiaolan som var en innflytelsesrik lærd mann fra Qing-dynastiet, også kjent som et "vidunderbarn," hadde overnaturlige evner da han var barn. Han kunne se om natten. Selv som voksen, kunne han fremdeles tidvis se med sitt "Himmelske øye"

Ji var forlagsredaktør for Siku Quanshu, den største boksamlingen i kinesisk historie, i over ti år. I sine siste år skrev han 25 bøker om Yuewei Caotang Notes, som er like prestisjefylt som Liao Zhai Zhi Yi, kjent som Underlige historier fra et kinesisk studio (Strange Stories from a Chinese Studio) som er en samling korte fortellinger fra tidlig Qing-dynastiet; for det meste om reve-feer, ånder, spøkelser og nisser.

Det følgende er en slik fortelling fra «Yuewei Caotang Notes»:

En kveld kom en lærd forbi Yuedi-tempelet. Selv om de to røde portene til tempelet var stengt, så han en skikkelse komme ut av tempelet og skjønte umiddelbart at han hadde møtt på en ånd.

Han bukket for ånden og tiltalte ham som "Opphøyde lærd". Ånden hjalp ham opp og sa han ikke var en "Opphøyd lærd", men en vismann for «Det rette speilet", og at han akkurat hadde vært innom for å levere et dokument.

«Hva slags speil passer du på?» spurte den lærde. Er det Det karmiske speilet som folk ofte snakker om?

"Lignende, men dette kalles Hjertets speil", svarte ånden.

"Et karmisk speil kan avsløre gode eller dårlige ting folk har gjort, men det kan ikke se det som skjer i folks hjerter, slik som listige endringer i sinnelaget som kan skjule mange hemmelige intensjoner", forklarte ånden. "Noen mennesker kan tilsynelatende virke veldig snille og flotte, men ha dårlige hensikter i hjertet. Slik skjult ondskap i hjertet er vanskelig for et ordinært karmisk speil å fange.

"Moralen har forfalt ennå mer siden Song-dynastiet, men forfallet er kamuflert gjennom bedrag på et mer sømløst og sofistikert vis. Noen mennesker har gjort dårlige ting hele livet, men likevel klarer de å lure andre og komme unna med det.

"Så gudene i himmelen har besluttet å flytte Det karmiske speilet til den venstre siden for å fange slynglene, mens Hjertets speil ble satt på den høyre siden for å fange skikkelsene til hyklerne", fortsatte ånden.

"Når disse to speilene virker sammen, blir folks indre blottlagt. Det finnes folk som holder fast ved det onde, som er ensidige og absurde, hvis hjerter er beksvarte, forvridde som kroker, skitne og motbydelige, onde og svikefulle, utspekulerte og slimete, listige og slu, uloyale og opprørske, giftige og ondskapsfulle, slemme og grusomme, som ikke lar seg stoppe for å oppnå forfremmelser og profitt på bekostning av andre; og ennå verre, det finnes de som ønsker å involvere seg i lystige sysler.

"Men på utsiden virker de verdige og ordentlige, og du er heldig om du finner ett eller to mennesker av tusen med et hjerte så klart som krystall", sa ånden til den lærde.

"Min jobb er å observere og holde regnskap over det som pågår i folks hjerter og rapportere til guden av Taishan-fjellet hver tredje måned. Dokumentet vil bli brukt som bevis for å bestemme deres skjebne. Dess høyere ens persons status er, dess høyere er kravene, og jo mer listige og slu de er, dess alvorligere straff får de. Husk at du må være ærlig og oppriktig. Skjebnesvanger og slu oppførsel vil bare føre til større straff!"

Den lærde bukket for ånden i respekt og sa: "Jeg skal huske dette. Takk!"

Oversatt etter:
https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/9/184400.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.