Kina: Venter på endelig dom etter ti års forvaring og mishandling

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

En middelaldrende mann fra Jiamusi i Heilongjiang provinsen sitter i forvaring i Changchun i Jilin provinsen og venter på den endelige dommen etter å ha blitt arrestert for å praktisere Falun Gong.

Li Shaozhi som er 56 år, ble arrestert i hovedstaden i Heilongjiang provinsen av en polititjenestemann i Changchun. Arrestasjonen skjedde den 22. september 2017. Det er uvisst hvorfor politiet fra Changchun dro over 27 mil til Harbin for å arrestere ham.

Li ble tvunget til å flytte til Harbin i 2011 etter å ha blitt løslatt fra en fem års fengselsstraff for å ha nektet å frasi seg sin tro på Falun Gong. Han fortsatte å praktisere.

Falun Gong, også kalt Falun Dafa, er en åndelig metode basert på prinsippene Sannhet, Medfølelse og Toleranse.

Millioner i Kina praktiserte metoden åpenlyst før Det kinesiske kommunistpartiet (KKP), ledet av Jiang Zemin, plutselig innførte restriksjoner den 20. juli 1999. Dette førte til regimets omfattende forfølgelse av Falun Gong-utøvere, som fremdeles pågår.

Tvangsarbeid, hjemløshet
Li begynte å praktisere Falun Gong i august 1998. Etter at KKP startet forfølgelsen, dro han, som så mange andre Falun Gong-utøvere, til Beijing for å appellere til styresmaktene. Han ble arrestert den 4. februar 2000 og dømt til ett års tvangsarbeid.

Da han satt fengslet i tvangsarbeidsleiren, nektet han å frasi seg sin overbevisning og ble alvorlig torturert og mishandlet både fysisk og psykisk. Han fikk skabb som er en hudlidelse som dekker hele kroppen med kløende utslett. Huden ble betent og full av puss på grunn av de usanitære forholdene i leiren. Li klarte å rømme fra arbeidsleiren den 3. november 2000. Han bodde på gaten i nærmere seks år. Den 31. august 2006 arresterte politiet ham igjen. Da ble han utsatt for mer tortur og slag som førte til lammelse og delvis hukommelsestap.

Da han var fysisk bra igjen etter torturen, men fremdeles mentalt ustabil, ble Li stilt for retten i Xiangyang distriktsrett i Jiamusi den 21. april 2007. Han ble dømt til fem års fengsel.

Etter løslatelsen i 2011 flyttet Li til Harbin. Han tok seg strøjobber for å overleve før han igjen ble arrestert i 2017.

"Ikke skyldig"
Etter den siste arrestasjonen sendte påtalemyndighetene i Nanguan distrikt Lis sak tilbake til Changchun politi tre ganger på grunn av manglende bevis. Til slutt ble den videresendt til Nanguans distriktsdomstol.

Li møtte i retten den 16. november 2018, og advokaten hans ba om "ikke skyldig" på hans vegne. Han avventer dommen i Nanguan distrikts forvaringssenter nr 3. Der har han sittet i 16. måneder siden arrestasjonen.

Li's foreldre er snart 90 år, sengeliggende og spente på løslatelsen hans.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2019/2/9/175773.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.