Kroatia: Parlamentet vedtok konvensjon mot organturisme

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Det kroatiske parlamentet vedtok den 1. mars 2019 enstemmig EU’s konvensjon mot organturisme og blir dermed det åttende europeiske landet som ratifiserer traktaten.

Konvensjonen ble utarbeidet i 2015 etter at EU-parlamentet vedtok en resolusjon i 2015 som fordømte det kinesiske regimets "stats-sanksjonerte organhøsting fra ikke-villige samvittighetsfanger i Kina, inkludert fra et stort antall Falun Gong-utøvere som er fengslet for sin overbevisning, så vel som fra uyghurer og tibetanske fanger."

Den kroatiske regjeringen har lagt vekt på Kroatias ledende posisjon vedrørende organdonasjoner og transplantasjoner grunnet et etisk og profesjonelt transplantasjonssystem. Ved å innlemme konvensjonen deltar Kroatia med å styrke internasjonale mekanismer og samarbeid for forebygging og effektiv straff for handel med menneskelige organer.

I tillegg til å kriminalisere handling av ulovlig organfjerning tvinges undertegnerne til å kriminalisere støtte, hjelp og tilrettelegging for slike handlinger, samt krav til organdonorer eller mottakere av ulovlige organer.

Dr. Bunjac som er parlamentsmedlem, fastslo under behandlingen i parlamentet: "Våre landsmenn deltar, uten å vite det, som brukere av slike tjenester. De reiser utenlands, spesielt til Kina, for å få raskt nye organer. En må spørre seg: hvordan er det mulig at det ikke er noen ventetid i Kina, i motsetning til i land i EU?"

Han siterte internasjonale organisasjoners funn der Kina har gjennomført 100.000 transplantasjoner per år i over et ti-år, til tross for et manglende organdonasjonssystem.

"Når du spør kinesiske myndigheter om kilden til disse organene, sier de at de er fra dømte fanger", sa han. Det er imidlertid bare 2.000 slike fanger i Kina årlig, noe som åpenbart ikke er tilstrekkelig til et slikt stort antall transplantasjoner.

"Seks omfattende, internasjonale rapporter peker i retning av at den vanligste kilden til organer i Kina er samvittighetsfanger. La oss si det åpent: de har alle en overbevisning. De fleste av dem praktiserer Falun Gong, mens andre er uavhengige kristne, tibetanere eller uygurere (muslimer).

"Etter disse rapportene har de kinesiske myndighetene svart at dette er tall fra det svarte markedet. Alle transplantasjoner blir imidlertid utført i statlige sykehus og under statlig tilsyn. Derfor er slik informasjon ikke troverdig", la dr. Bunjac til.

Dr. Bunjac viste til lover som er vedtatt i Italia, Spania og Tsjekkia, som nekter sine innbyggere å dra til Kina for å få illegale organer. Han advarte at å vedta konvensjonen alene ville ikke løse problemet fullstendig.

"Det er nødvendig å fortsette å utvikle videre lovgivning, spesielt må vi tenke på at Kroatia er i toppen, særlig med tanke på transplantasjonsmedisin. Derfor bør vi være et eksempel, både når det gjelder lovgivning og praksis," sa han.

Den kroatiske regjeringen annonserte videre initiativ for å informere helsepersonell og videre publikum om omfanget av saken for å gjøre dem i stand til å gjenkjenne, avverge og rapportere om uetisk transplantasjonspraksis.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2019/3/24/176260.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.