Advokat anmodet aktor å droppe urettmessige sak

En ingeniør fra Tianjin, Yang Jian, ble arrestert av tjenestemenn fra Meichang politistasjon og Wuqing distrikts kriminalpoliti den 25. juni 2016.

Det var kun få måneder etter at Yang ble løslatt fra Tianjin kvinnefengsel. Der var hun fengslet i fem år for å ha hengt opp små plakater om forfølgelsen av Falun Gong i Kina.

Den siste arrestasjonen av henne skyldtes at hun hang opp noen lignende informasjonsplakater. Etter politiets varetekt surret de henne inn med tape og låste henne inne i et jernbur.

Yangs advokat leste om saken hos påtalemyndighetene i Wuqing distrikt og konkluderte med at bevisene var forfalsket. Han rapporterte det til påtalemyndigheten. Påtalemyndigheten sendte deretter saken tilbake til Wuqing distrikts politi tidlig i november.

Advokaten la fram en skriftlig erklæring om endring av tvangstiltak til påtalemyndigheten den 7. november 2016 og ba dem om ikke å straffeforfølge Yang, men løslate henne. Foreldrene dro også til politiet for å be om løslatelse, men uten å lykkes. I over fem måneder ble Yang holdt i Wuqing forvaringssenter.

Fengslet i fem år og er mentalt sammenbrudt
Etter Yangs siste arrestasjon fordi hun hadde hengt opp små Falun Gong-plakater den 15. september 2010, ble hun dømt til fem års fengsel og sendt til Tianjin kvinnefengsel.

Hun ble slått og torturert i fengselet, noe som resulterte i et mentalt sammenbrudd. Foreldrene ble underrettet den 10. januar 2013 om at datteren var ført til fengselssykehuset på grunn av mentalt sammenbrudd. Hun ble først løslatt den 30. november 2015.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2016/12/10/160284.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.