Tyskland: Informasjon om Falun Gong på Menneskerettighetsdagen

Falun Gong-utøvere hadde arrangementer i 14 tyske byer den 10. desember 2016 (Den internasjonale menneskerettighetsdagen) i protest mot forfølgelsen av Falun Gong i Kina. De krevde en slutt på forfølgelsen i Kina. Deres iherdige arbeid for å stanse forfølgelsen ble lagt merke til av mange, og de mottok stor støtte.

Aktivitetene ble arrangert i Berlin, Hamburg, Bremen, München, Nürnberg, Heidelberg, Karlsruhe, Freiburg, Leipzig, Cologne, Frankfurt, Dortmund, Düsseldorf og Cham.

Mange kinesiske turister besøkte katedralen Cologne den 10. desember 2016 og mottok informasjonsbrosjyrer om Falun Gong. En tysk Falun Gong-utøver gav en avis til en kinesisk gutt. Guttens far ville at han skulle levere avisen tilbake, men gutten insisterte på å beholde den.

Utøveren ba en kinesisk utøver snakke med den kinesiske familien. Etter å ha fått informasjon om forfølgelsen, besluttet guttens foreldre å frasi seg sitt medlemskap i de kinesiske kommunistorganisasjonene de tidligere hadde vært tilsluttet.

Et par eldre kinesiske menn nærmet seg sakte Falun Gong-standen og ba hviskende om å få Falun Gong-aviser. En utøver gav dem flere aviser, men de fortsatte å kikke på informasjonsmateriellet på bordet. De ble veldig glade da de fikk en utgave av ”De ni kommentarene om kommunistpartiet”, som er artikler som ser med kritiske øyne på Kina og er en samling av lederartikler fra en kinesisk, uavhengig avis.

Natalia som er filmprodusent, intervjuet Falun Gong-utøverne og planla å bruke filmsnutten i filmen hun holder på å lage.

Sell som bor i Frankfurt, signerte petisjonen mot organhøsting og foreslo at det kinesiske barnebarnets mann skulle besøke Falun Gong-standen.

Oversatt etter:
http://de.clearharmony.net/articles/a120900-Deutschland-Falun-Gong-Praktizierende-gedenken-in-14-Stadten-Ihrer-Opfer.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.