Tre utøvere arrestert for søk på internett

Gao Jianjian og Long Jianping i Wanyuan ble arrestert i oktober og november 2016 for å ha surfet på utenlandske nettsider og lest om Falun Gong.

Hu Yong som er en annen Falun Gong-utøver fra Wanyuan, ble først dømt til ett års prøvetid i april 2015 og deretter fengslet i oktober 2016 for å ha sendt Falun Gong-informasjon via mobiltelefon og datamaskin.

Go Jiajian og Long Jianping arrestert
Tjenestemenn fra Wanyuans lokale sikkerhetsavdeling arresterte Gao Jiajian den 12. oktober 2016 og Long Jianping den 10. november 2016. De hevdet at begge utøverne hadde vært inne på utenlandske Falun Gong-nettsider. Dette ble sporet av internettpolitiets GPS-systemer.

Politiet ransaket boligene deres og konfiskerte datamaskiner, Falun Gong-bøker og andre personlige eiendeler. Begge utøverne ble avhørt. Gaos familie ble også avhørt.

Long ble løslatt senere samme kveld. Politiet sa de ville underrette ham om videre tiltak når granskningen var over.

Hu Yong ble fengslet for å ha formidlet informasjon om Falun Gong
Hu Yong som er ansatt ved Longyuan energiverk, ble arrestert av tjenestemenn fra den lokale sikkerhetsavdelingen i Wanyuan i april 2015. Han ble anklaget for å ha brukt mobiltelefon og datamaskin til å dele Falun Gong-informasjon. Hu ble løslatt mot kausjon etter å ha sittet i Dazhou forvaringssenter i en måned.

Wanyuan politiavdeling og påtalemyndigheten samarbeidet om å straffeforfølge Hu. Tingretten i Wanyuan dømte ham til ett års prøvetid i november 2015. Hu ble likevel uventet arrestert den 19. oktober 2016. Han ble ført til det nybygde fengselet i Dazhou av agenter fra byens politi, påtalemyndighet og retten.

I følge innsideinformasjon meddelte to nivåer for politiske- og rettslige saker i Dazhou og Sichuan provinsen nylig at alle som har fått ”prøvetid” etter 2012, skulle bli sendt i fengsel.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2016/12/10/160279.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.