Forsvarsadvokat: "Hvordan kan lære om gode verdier være ulovlig?"

Politiet i Chengdu arresterte og fornærmet to Falun Gong-utøvere i desember 2015 for å levere ut informasjonsmateriell om Falun Gong, som er en åndelig metode og som for tiden blir forfulgt i Kina. Saken til Ding Hui og Zheng Bin ble prøvd i retten den 24. november 2016. Begge erklærte seg ”ikke skyldige”.

I rettssalen viste aktor bilder av brosjyrer, tidsskrifter og DVD’er som angivelig inneholdt informasjon om Falun Gong, som bevis mot de to utøverne. Da en forsvarer krevde å se faktiske bevis, avslo dommeren forespørselen.

Forsvarsadvokaten sa: "Bilder kan ikke brukes som bevis i retten i henhold til loven. "Han tok ut et tidsskrift og sa: "Dette er et tidsskrift som er utgitt av Falun Gong. Her er en historie om hvordan en mann forsøkte å være en god person etter at han begynte å praktisere metoden.” Han leste historien i retten og spurte dommeren: "Hvordan kan det å lære om gode verdier være ulovlig?"

Falun Gong-utøvere tror at å levere ut materiell som informerer om metoden og forklarer folk hvorfor forfølgelsen er feil, er deres konstitusjonelle rettighet i forhold til tale- og trosfrihet.

Dommeren i Xindu distriktrett avsa skyldig dom den 15. desember 2017. Ding ble dømt til tre års fengsel og Zheng til tre år og to måneder. De to utøverne har anket dommen til en høyere instans.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2016/12/28/160484.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.