Utøver dømt til fengsel for å ha anmeldt tidligere diktator

Redaktørens anmerkning: Over 200.000 Falun Gong-utøvere i Kina og verden over har anmeldt den tidligere kinesiske kommunistlederen Jiang Zemin til påtalemyndighetene. Han er ansvarlig for å ha startet forfølgelsen av den åndelige metoden i 1999. Som resultat av dette blir mange utøvere nå rammet av vilkårlige arrestasjoner og fengsling.

Huang Jinxia som er 57 år og er fra Changchun i Jilin provinsen, ble arrestert og dømt til tre års fengsel i september 2016 for å ha anmeldt Jiang. Her forteller hun om litt av forfølgelsen som hun ble utsatt for:

”Jeg heter Huang Jinxia. Jeg sendte inn anmeldelser til påtalemyndighetene i juni 2015.

Over ti politimenn fra Shenzhen politistasjon tvang seg inn i boligen min og ransaket den. De fortalte meg at de hadde anmeldelsen min og konfiskerte Falun Gong-bøkene og andre personlige eiendeler.

De førte meg til politistasjonen og forhørte meg om hvorfor jeg anmeldte Jiang.
De forsøkte å sende meg til forvaringssenteret Changchun nr. 4. Forvaringssenteret, derimot, nektet å ta imot meg på grunn det høye blodtrykket mitt. Politiet måtte løslate meg.

Politiet dro deretter til påtalemyndigheten tre ganger før de fikk tillatelse til å sette meg i husarrest under overvåkning.

Klokken 06.00 den 29. september 2016 brøt to agenter fra kommunen og seks politimenn seg inn i boligen og førte meg til retten i Jingkai, under tvang.

”Rettssaken” varte i en halv time. Fullmektig leste opp anklagene, og dommeren stilte meg noen få spørsmål. Det var alt! Deretter sa dommeren: ”Ut fra din bakgrunn og bevisene dømmer jeg deg til tre år i fengsel.”

Jeg responderte med å si: “Falu Dafa er bra. Jeg har ikke begått noen forbrytelse og følger bare prinsippene Sannhet, Medfølelse og Toleranse.”

Dommeren sa jeg kunne anke.”

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2016/12/10/160283.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.