Mann tiltalt for å ha Falun Gong-kalendere

Liu Jiaze måtte i retten for andre gang den 9. november 2016 for å møte anklager om at han ”brukte en kult-organisasjon til å undergrave rettshåndhevelse”. Det er et standard-påskudd som blir brukt av Det kinesiske regimet i forsøk på å ramme og fengsle Falun Gong-utøvere.

Liu som er Falun Gong-utøver i byen Shenyang Liaoning provinsen, ble tidligere arrestert den 3. november 2015 for å rette anklager om kriminalitet mot tidligere leder i Det kinesiske kommunistpartiet, Jiang Zemin. Han har sittet i et senter for internering siden han ble arrestert. Vekten hans har gått ned fra 95 til 65 kg.

Shenhe lokale rett hadde ansvar for høringen den 28. september 2016. Aktoratets bevis inkluderte anklage om kriminalitet mot Jiang og 396 ”ark med kalendere”, som hadde informasjon om Falun Gong. Kalendrene ble konfiskert av politiet.

Liu sine to advokater satte spørsmålstegn ved gyldigheten av 396 ”ark med kalendere” og mente de lot det virke som om antall kalendere kunne være enda større enn det egentlig var. Tross alt kunne en bordkalender alene ha 365 sider.

Advokatene ba aktor om å vise videoen av politiets ransaking av klientens hjem ved neste høring. Aktor gikk med på det.

Ved den andre høringen viste aktor, i stedet for å vise politiets ransakingsvideo, en video av politiets forhør av Liu på politistasjonen.

På videoen fortalte Liu at han tidligere hadde rygg- og leggproblemer, så vel som vondt i kneet som ingen medisinsk behandling kunne kurere. Etter at han begynte å praktisere Falun Gong i 1998, forsvant alle disse problemene. Kort tid etter forbød Jiang Zemin Falun Gong, og forfølgelsen startet. Mange utøvere, inkludert ham selv, hadde siden blitt forfulgt på forskjellige måter.

Dommeren beordret at videoen ble stanset, før den var ferdig.

Liu sin advokat, Li Jinglin, bestred igjen antallet kalendere. Aktor svarte at de kalkulerte antall kalendere basert på antall sider.

Dong Qianyong, som var Liu sin andre advokat, argumenterte med at verken kalenderne med informasjon om Falun Gong eller klientens anklage om kriminalitet mot Jiang Zemin utgjorde ”undergraving av rettshåndhevelse.” I tillegg er det ingen lov som kriminaliserer Falun Gong. Det var Jiang Zemin som beordret forfølgelsen, og det var Jiang Zemin som skadet loven, ikke klienten. Anklagen mot klienten hans var derfor ikke gyldig, mente han.

Dommeren lyttet og avbrøt ikke. Rettssaken endte med en dom.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2016/11/29/160136.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.