Viktige aktiviteter

 • Stavanger: Falun Gongs lotusverksted på «Jul på Madla»

  Falun Gong er hvert år til stede under «Jul på Madla» ved Madla bydelshus i Stavanger. Lørdag 30. november 2019 hadde gruppen en liten stand med papirbretting av lotusblomster og promotering av Falun Gong. Standen besto av et bord med mange stoler. På bordet satte de opp en liten informasjonsplakat om øvelsesstedet på Madla bydelshus, som foregår hver mandag kl 19. Samtidig informerte utøverne om den gamle kultiveringsmetoden Falun Gong og delte ut informasjonbrsojyrer om organturisme i Kina.
 • Slovakia: Samlet underskrifter for å få en slutt på forfølgelsen av Falun Gong

  Folk i Slovakia mintes 30-års-dagen for kommunistregimets fall den 17. november 2019. Mange var derfor åpne for å høre om kommunistregimet i Kina og om det fortsatt vil eksistere og fortsatt tyrannisere i underkant av hundre millioner mennesker, inkludert Falun Gong-utøvere. Slovakiske utøvere samlet seg på torget Rybne i Bratislava for å informere folk om forfølgelsen og volden mot Falun Gong-utøvere i Kina.
 • Hellas: Det europeiske janitsjarkorpset Tian Guo i spissen for flere arrangementer

  Det europeiske janitsjarkorpset Tian Guo spilte i Hellas for første gang den 11. og 12. oktober 2019. Korpset var med på fire arrangementer i Athen de to dagene. Janitsjarkorpset Tian Guo består av kun Falun Gong-utøvere. Gjennom bandets tilstedeværelse ønsket utøverne at grekerne skulle merke hvor bra Falun Gong er og få informasjon om forfølgelsen av Falun Gong i Kina.
 • Spania: Falun Gong representert på messen BioCultura

  Falun Gong-utøvere (også kjent som Falun Dafa) deltok på BioCultura 2019 som er et årlig arrangement, mer kjent som ”Messe for økologiske produkter og ansvarlig forbruk”, i Madrid fra 7. til 10. november 2019. Flere tusen dukket opp på IFEMA, arenaen for denne populære messen. Der fikk de muligheten til å lære om Falun Gong, som er en tradisjonell kultiveringsmetode for både kropp og sjel.
 • Danmark: Falun Gong introdusert på helsemesse

  Falun Gong-utøvere deltok på helsemessen i Brande i Danmark den 2. oktober 2019. Det er andre året utøverne deltar på denne messen og introduserer Falun Gong til messedeltakere. Straks Jette og familien ankom messen, gikk de bort til Falun Gong-standen. Da de fikk vite at Falun Gong praktiseres i over 100 land og lærer folk å følge hovedprinsippene Sannhet, Medfølelse og Toleranse, sa Jette: "Fantastisk! Dette vil vi ha."
 • Hellas: Introduksjon av Falun Dafa ved strandpromenaden

  Falun Dafa-utøvere drar hver helg til Thessaloniki. Thessaloniki er en havneby ved Thermaikósbukten i Adriaterhavet og er den nest største byen i Hellas. Dit drar utøverne for å promotere Falun Dafa og informere om forfølgelsen i Kina. De er ved det mest populære turiststedet i byen, som har en lang strandpromenade der folk spaserer og kjenner sjøluften. Søndag den 27. oktober 2019 var en vanlig dag for de lokale utøverne. De satte opp bannere og informasjonsplakater som introduserte praksisen.
 • Spania: Rørt av den internasjonale utstillingen Art of Zhen Shan Ren

  Den internasjonale utstillingen Art of Zhen Shan Ren (Sannhet Medfølelse Toleranse) ble arrangert i Madrid ved House-Museum of Lope de Vega fra 2. til 30. oktober 2019. Mange ble rørt av de vakre maleriene. Falun Dafas prinsipper Sannhet, Medfølelse og Toleranse var gjenspeilet i kunstverkene. Utstillingen inneholdt oljemalerier og akvareller fra 12 kunstnere som alle utøver Falun Dafa.
 • Tyskland: Lokalbefolkningen lærer om Falun Gong

  "Hvor kan jeg lære Falun Gong?" Dette spørsmålet hørte Maria, som er Falun Gong-utøver, ofte. Dette fikk henne til å starte et sted for øving i området. Ei kvinne som ønsket å lære Falun Gong, foreslo et bra lokale. Starnberg ligger i nærheten av München, nær innsjøen Steinberg i søndre del av Tyskland. For å informere lokalbefolkningen om Falun Gong og Det kinesiske kommunistpartiets forfølgelse, arrangerte utøverne aktiviteter i sentrum av byen to fredager på rad i slutten av oktober 2019.
 • Lillestrøm: Falun Gong introdusert på helsemesse

  Falun Gong-utøvere fra Oslo deltok på den årlige alternativmessen «Body Mind Spirit» i Lillestrøm, en by like utenfor Oslo, helgen 8. – 10. november 2019. Utøverne delte ut informasjonsmateriell og fortalte om kultiveringsmetoden Falun Gong (også kalt Falun Dafa), som opprinnelig er fra Kina. De gav ut papirbrettete lotusblomster med bokmerke med ordene «Sannhet-Medfølelse-Toleranse» og «Falun Dafa is good» til personer som viste interesse for metoden. Det var mange besøkende dette året, og utøverne hadde fått en stand der de lett fikk kontakt med forbipasserende.
 • Slovenia: Falun Dafa introdusert for barn og eldre

  Da det ble åpnet en ukentlig workshop på et lokalt senter i Zalec, nølte ikke utøver Ziga Pozun med å takke ja til å introdusere Falun Gong-øvelsene og ha ukentlige øvelser der. Barbara som er leder for slovensk forening for Falun Dafa, forklarte: "Vi har alle vår egen kunnskap, evner og talenter som kan deles med andre." Falun Dafa passer perfekt inn i forhold til å forbedre seg selv. For, som Barbara sier: «Det er en kultiveringsmetode for kropp og sjel.»
 • Finland: Falun Dafa ble introdusert på bokmesse

  Falun Dafa-utøvere i Finland deltok på bokmessen (Kijamessut) i Messukeskus i Helsinki den 24. - 27. oktober 2019. Omlag 85.000 mennesker deltok på det populære fire-dagers arrangementet. Messen er det største kulturarrangementet i Finland om høsten, og over 1000 forfattere, kunstnere, politikere og innflytelsesrike mennesker deltok under arrangementet. På Falun Dafa-standen viste utøverne øvelsene og delte ut informasjonsbrosjyrer. Mange fikk interesse for Falun Gong og ba om mer informasjon og ønsket å lære seg øvelsene.
 • Danmark: "Vi kan ikke lenger se gjennom fingrene med organhøsting fra samvittighetsfanger"

  Offentlige tjenestemenn og eksperter fra mange forskjellige nasjoner deltok på et offentlig forum med navn "Relevans, hastesak og handling: Tvungen organhøsting fra samvittighetsfanger i Kina" i København den 17. september 2019. Seminaret ble arrangert samtidig med «European Society for Organ Transplantation» (ESOT) sin årlige konferanse som ble arrangert i København.
 • Romania: Falun Dafa introdusert på helsemesse

  Falun Dafa (også kalt Falun Gong) -utøvere deltok på helsemessen «Body Mind Spirit» i konserthallen i Bucharest i Romania fra 4. til 6. oktober 2019. Mange fikk kjennskap til fordelene med å praktisere Falun Dafa, noen kjøpte Falun Dafa-bøker og flere ønsket å lære øvelsene.
 • Danmark: Utøvere invitert til å delta på en kommunikasjons-plattform

  Utøvere deltok den 28. september 2019 på arrangementet «Folkesamling» i Århus, som er Danmarks nest største by. Arrangementet har som mål å dele samfunnsideer, praksiser og by på en kommunikasjonsplattform for at folk kan lære og bry seg om samfunnet. Falun Gong-utøvere ble invitert til å delta. Der introduserte de praksisen til folk.
 • Stavanger: Falun Gong-utøvere informerte studenter og ansatte ved universitetet om forfølgelsen i Kina

  Den 23. og 24. oktober (FN-dagen) 2019 var utøvere i Stavanger igjen på plass på universitetet for å informere om forfølgelsen av Falun Gong i Kina og ikke minst organturismen som pågår i stor stil i Kina. Utøverne plasserte den lille standen sin i korridoren rett ved kantinen. Der går de fleste forbi, både studenter og ansatte. De ønsket å snakke med de forbipasserende, gi dem en informasjonsbrosjyre og tilby dem å signere en petisjon for å vise at de tar avstand fra forfølgelsen i Kina.