Kina: Regimet bryr seg lite om pandemi-rammede innbyggere

Da «Det kinesiske kommunistparti-viruset» (KKP-viruset) feide over Kina og resten av verden, har kommunistregimet vist sin totale mangel på respekt for menneskeliv.

Mens andre land tilbød støtteordninger til lidende borgere og næringslivet, viste KKP ingen omtanke for det kinesiske folket. Dette gjenspeiles i måten de har tildelt støttemidler, håndtert asken til de døde og vedtak av risikofull politikk for å stimulere økonomien.

Støttemidlene ble gitt offisielle tjenestemenn
Det ble meldt at myndighetene i Ezhou i løpet av den tidlige fasen av nedstengningen av Hubei provinsen skal ha holdt tilbake flere tusen tonn grønnsaker som Guizhou provinsen donerte til byen. Grønnsakene skulle deles ut til innbyggerne. De ledende tjenestemennene i Ezhou gav grønnsaker til sine tjenestemenn og til politistyrken og solgte noe til høye priser på markedet, for så å la resten råtne på lager.

Ifølge en video som ble lagt ut på nettet den 18. februar, viste konen til en polititjenestemann i Ezhou fram gratis frukt og grønnsaker som ble gitt dem av myndighetene. Familien mottok så mye at de gav tre esker videre til konens foreldre. Konen sa: "Vi hadde ikke noe valg, alt ble gitt oss. Hvorfor er ikke din ektefelle en offentlig tjenestemann?"

En person kommenterte på internett: "I tjenestemennenes boliger er det råtten mat. I folks hjem er det råtne lik."

Dårlig administrasjon av asken
Den 23. mars begynte krematoriene i Wuhan å dele ut urner til familiene til de som har dødd av koronaviruset. Mange mistenkte imidlertid at det de fikk utlevert, ikke var deres egne slektningers aske.

Ei kvinne fortalte at morens urne inneholdt en spenne til en manns belte. En mann sa at farens askeurne inneholdt keramiske tannproteser, selv om faren hans aldri hadde brukt tannproteser. En annen som fikk både moren og onkelens aske, fortalte at morens aske var nesten ett kilo tyngre enn onkelens, selv om onkelen var dobbelt så tung.

Innsamling av penger på KKP-måten
Andre styresmakter delte ut penger for å hjelpe borgerne sine gjennom vanskelige tider. KKP planla å utstede spesielle obligasjoner til en verdi av minst 1 trillion yuan ($142 billion USD) og tvinge kineserne til å kjøpe obligasjoner for å forsyne styresmaktene med penger.

KKP presset også selskaper til å gjenoppta produksjonen allerede i februar, mens epidemien fremdeles var stigende i Kina. Deretter påla de firmaer til å sette inn 500.000 yuan ($71,000 USD) hver som en reserve som myndighetene ville ta dersom det ble oppdaget at en arbeider var smittet med viruset eller satt i karantene.

Sentralstyret presset lokalstyrene til å stimulere til forbruk. Flere kommuner kom med ideen om et "forbruksfremmende fond". De holdt tilbake deler av folks lønn. I Huaihua i Huanan provinsen trakk for eksempel myndighetene 2000 yuan fra de lokale lærernes lønninger på 2600 yuan, omgjorde lønnen til "forbrukerkort" og tvang dem til å bruke kortene innen 5. mai, ellers ville de tape pengene sine.

I Hangzhou i Zheijiang provinsen delte myndighetene ut handle-kuponger istedet for kontanter. De fikk avslag på 20 yuan for 100 yuan, 35 yuan for 200 yuan og 45 yuan for 300 yuan. Men Qi Huimin som var utsatt for dette, sa til Radio Free Asia: "Det er egentlig ikke en rabatt, for vi må kjøpe for minst 100 yuan for å motta rabatten."

En som bor i Jinan i Shandong provinsen sa: "Myndighetene sier de deler ut 20 millioner yuan i billetter til ulike attraksjoner. Men da jeg dro til et slikt arrangement med en gratisbillett, sa vakten at de ikke aksepterte myndighetenes billetter. Jeg endte opp med å betale selv."

Den 12. april meldte KKP's offisielle talsrør at "Innen slutten av mars vil myndighetene ha delt ut 9,3 billioner yuan i arbeidsledighetstrygd og betalt ut 2 billioner yuan i helseforsikringspremie til 2,3 millioner arbeidsledige. Myndighetene har også betalt totalt 410 millioner yuan i engangsstønad til 67.000 arbeidsledige arbeidsinnvandrere."

Noen kommenterte på Twitter: "Tallene er knskje riktige. Tatt i betraktning at 720 millioner av arbeidsstokken ble stengt hjemme under epidemien, var det bare 2,3 millioner arbeidstakere som fikk denne fordelen, 0,32 % av arbeidsstyrken. Vi vet at det er 280 millioner arbeidsinnvandrere i Kina, og de 67.000 ansatte som fikk fordelene, utgjør bare 0,0239 %."

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2020/4/19/184095.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.