Sverige: "Kommunistpartiet er råttent"

Utøvere i Stockholm dro til Karlaplan undergrunnsstasjon i sentrum hver lørdag i mars 2018 for å vise Falun Gong-øvelsene, dele ut informasjon om Falun Gong og forfølgelsen i Kina og samle inn underskrifter til en petisjon som anmoder FN om å stanse de statssanksjonerte drapene på utøvere for organer i Kina.

Utøverne informerer om forfølgelsen Forbipasserende studerer informasjonsplakatene om Falun Gong og forfølgelsen i Kina Forbipasserende stopper opp og signerer petisjonen til støtte for Falun Gong


“Tvungen organhøsting er umenneskelig. Det er storartet at dere demonstrerer fredelig her. Hvis det ikke hadde vært for dere, ville ikke Kommunistpartiet hatt press på seg, og ting ville vært verre. Jeg støtter dere.”
Konen sa: “Det er ufattelig at de kinesiske embetsmennene snakker og kler seg ordentlig, men begår samtidig slike fryktelige forbrytelser. Hvis det ikke hadde vært for deres innsats, ville ikke folk trodd alt dette.”
Ei kvinne fortalte at hun første gang fikk informasjon om Falun Gong i fjor og ble glad for å møte utøverne igjen. ”Vi har bestemt oss for å begynne å praktisere Falun Gong”, sa hun.

Hun og ektemannen lærte og gjorde den andre av de fem Falun Gong-øvelsene. Selv om det var kaldt ute, sa paret at de kunne kjenne en varm energi strømme gjennom kroppen.

En lege ble stående lenge ved plansjene. Hun pekte på informasjonen om organtransplantasjon og sa til utøverne: ”Som fagperson vet jeg med sikkerhet at det er umulig å få tak i så mange organer så lett. Det er opplagt at de kinesiske styresmaktene dreper mennesker. Det er en forbrytelse. Jeg hørte om dette for noen få år siden. Det er veldig galt at dette pågår.”

Noen kinesiske turister uttrykte respekt for utøverne. En turist fra Kina sa han hadde fått en telefonoppringning fra en utøver som fortalte ham om Falun Gong og forfølgelsens brutalitet.
Han sa: “Kommunistpartiet er råttent. Ikke nok med at de forfølger Falun Gong, men de oppfostrer en rekke korrupte ledere. Alle i min omgangskrets forbanner partiet. Vi håper det snart kollapser.”

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2018/4/2/169245.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.