Tsjekkia: Nærmere 40.000 mennesker signerte petisjon

Jiří Pokorný som er representant for den tsjekkiske Falun Dafa-foreningen, overleverte en petisjon til Det tsjekkiske senatet den 4. april 2018. Petisjonen var signert av nærmere 40.000 tsjekkere og var rettet mot Det kinesiske kommunistpartiets (KKP’s) forfølgelse av Falun Gong.

Senator Zdeněk Papoušek (til høyre) mottar petisjonen fra Jiří Pokorný

Senator Zdeněk Papoušek fra komitéen for utdanning, vitenskap, kultur, menneskerettigheter og petisjoner tok imot alle underskriftene fra Jiří Pokorný. Petisjonen ber tsjekkiske lovgivningsmyndigheter om å utstede en resolusjon med krav til kinesiske myndigheter om å stanse forfølgelsen av Falun Gong.

I de siste årene har Falun Gong-utøverne i Tsjekkia organisert ulike aktiviteter for å informere folk om forfølgelsen av Falun Gong i Kina. De har samlet underskrifter som fordømmer forfølgelsen. De informerte også folk om Falun Gong, som er en tradisjonell kultiveringsmetode basert på prinsippene Sannhet, Medfølelse og Toleranse.

KKP’s forfølgelse av Falun Gong-utøverne pågår nå. Mange tsjekkere ble forferdet over det kinesiske regimets adferd overfor Falun Gong og støtter og har signert petisjonen med krav om en slutt på forfølgelsen.

I tillegg til alle de nærmere 40.000 underskriftene som ble signert personlig, har mange signert på internett for å støtte Falun Gongs sak.
Utøverne i Tsjekkia sier de vil fortsette å informere om KKP’s forfølgelse, og de ønsker å be folk i alle livssituasjoner hjelpe til med å stanse forfølgelsen.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2018/4/15/169375.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/8/捷克将近四万人签名支持法轮功反迫害(图)-363895.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.