Kina: Tidligere urolog torturert og nær drept i fengsel

Kong Qingchun ble arrestert samtidig med mer enn 100 andre Falun Gong-utøvere i Liaoning-provinsen den 28. juni 2016 av politi og agenter fra 610-kontoret (et kontor kun opprettet for å forfølge Falun Gong-utøvere).

Kong ble kjørt til Yaojia interneringssenter. Der startet hun en 37 dagers sultestreik. Offiserer prøvde å tvangsfore henne, og de skadet henne samtidig. Hun var nær døden og ble bragt til Dalian Zhongxin sykehus for akutt hjelp. Familien ble ikke informert om hennes kritiske situasjonen.

Kong ble stilt for retten den 18. januar 2017 i Ganjingzi rett. Hun ble dømt til fire år i fengsel. Dommen ble anket til Dalian byrett, men retten nektet å ta opp anken og opprettholdt dommen. Hun ble sendt til Xinrujian fengsel i Liaoning og senere overført til Dongling fengsel i Shenyang by.

Kong ble slått i Dongling fengsel den 30. november 2017 fordi hun nektet å frasi seg sin tro på Falun Gong og å gjøre tvangsarbeid. Hun fikk beinbrudd i skulderen, og fire av tennene i underkjeven løsnet under torturen.

Fangevokter Liu Jian og sjefsvokter Yang Ming tvang senere fangen Yan Bing til å fotfølge henne. Yan fratok henne søvn og stoppet henne da hun gjorde Falun Gong-øvelsene. Etter at Kong gikk til sultestreik, slo Yan henne med en gummikølle (gummikøller minsker synlige sår, men gir innvendige skader og store smerter.)

Kong som er 55 år, var assisterende overlege på urologisk avdeling på Dalian sykehus nr. 5.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2018/4/8/169308.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.