Kina: Utøver torturert inntil han nesten døde i fengselet

Falun Gong-utøver Shao Minggang ble alvorlig torturert i Dongling fengsel i byen Shengyang. Tilstanden hans er nå alvorlig.

Shao er 62 år. Han ble arrestert og dømt til seks års fengsel i mars 2016 fordi han nektet å gi opp sin tro på Falun Gong. Basert på prinsippene Sannhet, Medfølelse og Toleranse, har praksisen blitt forfulgt av det kommunistiske regimet siden 1999.

Etter å ha blitt overført fra Jinzhou by til Dongling fengsel, var Shaos blodtrykk livstruende høyt, mellom 240 og 280 mm. Han hadde problemer med å holde seg våken og var ofte forvirret. Han led av urin- og avføringsinkontinens, klarte knapt å gå og ble hele tiden overvåket.

Shao spyttet blod i tre døgn. Andre utøvere protesterte i forhold til hvordan Shao ble mishandlet. Han ble ført til Dongling sykehus den 5. januar 2018. Sykehuset gjorde ikke noe annet enn å ta blodtrykk og EKG, og han ble bragt tilbake til fengselet tre uker etter.

Shao falt om da han gikk på toalettet den første kvelden. Han falt igjen på arbeidsplassen sin (tvangsarbeid) noen få dager senere og besvimte på toalettet neste dag. Han kunne ikke huske hvordan alt dette hadde skjedd. Han ble plassert i en rullestol, men falt av flere ganger fordi de innsatte dyttet ham rundt.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2018/3/26/169169.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.