Erfaring fra Kina: "Jeg har en god far"

Faren min ser ut som han er i 50-årene, men han er faktisk 64 år gammel og har en veldig god helse. Han er ikke Falun Gong-utøver, men er en god mann og har vært vitne til alt det Mesteren har gitt familien vår de siste 21 årene. Selv om han ikke praktiserer Falun Dafa, har faren min alltid vært veldig snill, uansett hvor fryktelig omgivelsen har vært.

Se Kommunist-partiets sanne natur
Foreldrene mine ble født etter at Kommunist-partiet tok over makten. De gjennomgikk ulike politiske retninger igangsatt av Kommunist-partiet.

Far lyttet alltid til sin egen samvittighet. Da Kommunist-partiet ba folk kritisere lærde, lærere og intellektuelle, gjorde han aldri det. Da Kommunist-partiet ba folk skade Confucius navn og brenne bøkene, gjemte han bøkene i all hemmelighet.

Helt siden jeg var barn har han fortalt meg at onkelen hans tjente Kommunist-partiet, men endte opp med en brukket nakke. “Var ikke Kommunist-partiet ondskapsfullt?” spurte han meg.

Under fars innflytelse vokste jeg opp til å bli en moralsk og redelig person.

Mor var plaget av alle slags sykdommer. Hun hadde hjertefeil og flere gynekologiske problemer. I 1989 gjennomgikk hun en større hjerteoperasjon i Beijing, og for å kunne betale for operasjonen, satte familien seg i en stor gjeld. Etter operasjonen var hun veldig svak. Hun måtte ta flere medisiner og klarte ikke å arbeide. Jeg ble oppdratt av min bestemor.

Disse vanskelige årene varte til 1996. Da begynte mor å praktisere Falun Gong, og hun stoppet å ta medisiner. Faren min var sint og urolig over dette, men mor visste hva hun gjorde. Hun tok ikke medisiner, men ble stadig bedre. Noen få måneder senere forsvant alle sykdommene hennes.

Far kunne knapt tro det. Han var forbløffet da han fulgte moren min til legekontroller. Hver legesjekk viste at mor var fullstendig frisk.

Selv om min bestemor ikke kunne lese, begynte også hun å praktisere Falun Dafa etter å ha sett datterens mirakuløse helbredelse. Jeg begynte å praktisere Falun Dafa i 1998. Vi tre praktiserte Falun Dafa og var lykkelige.

Beskytter sin kone og datter
Etter den 20. juli 1999, da Kommunist-partiet startet forfølgelsen av Falun Gong-utøvere, forsvant mange utøvere, og man så de aldri igjen. Fa-studie og øvelsesgruppen ble oppløst.

Bestemoren min, mor og jeg startet en ny Fa-studiegruppe som har fortsatt til i dag. På grunn av oss har far fått kjennskap til Falun Dafa. Han har også hatt sjansen til å bli kjent med mange andre utøvere. Av det de sier og det de gjør, vet min far at Falun Dafa-utøvere er de mest ærlige og snille menneskene.

I 2002 dro mange utøvere til Beijing for å appellere for Falun Gong. Kommunist-partiet var veldig redd dette og brukte alle midler for å forhindre utøvere i å dra til Beijing. Nesten alle de lokale utøverne ble arrestert. Mange ble arrestert før de ankom Tiananmenplassen i Beijing.

En eldre utøver fra vår Fa-studiegruppe klarte å komme seg hjem igjen. Da hun ringte for å fortelle oss at hun var vel hjemme, så jeg at øynene til far ble fylt med tårer. Mor og jeg gråt også av glede.

Mor planla å dra til Beijing for å appellere, men denne gangen reagerte min far annerledes. Han forsøkte å stoppe henne. Han var sint, urolig og redd fordi han visste hvor ondt Kommunist-partiet er.

Men mor dro dit likevel og kom trygt tilbake. Hun fortalte oss hvordan hun ble arrestert på Tianmenplassen og ble innesperret i et lite bur, hvordan hun motsatte seg den ulovlige arrestasjonen og unnslapp fengsling.

Far lyttet med innlevelse og fortalte senere andre om mors historie. Han var stolt av henne og beundret Falun Dafa-utøverne.

Den 23. november samme år dro også jeg til Beijing for å appellere. Jeg kom til Tiananmenplassen neste dag og dro hjem den 25. november. Far laget nydelig mat for å ønske meg velkommen hjem.

Forsvarer Falun Dafa
Faren min liker å lese informasjonsbrosjyrer om Falun Gong og forfølgelsen. Han leser også Zhuan Falun (hovedboken i Falun Gong) og ser opp til Mesteren.

Selv om han ikke er utøver, informerer han om Falun Gong til folk på gaten og avslører forfølgelsen. Naboer kalte ham “Falun Gong”. Han gjør også dette når han reiser med toget. Han omringes av mange mennesker som lytter oppmerksomt på ham. Da han dro til Tiananmenplassen, avslørte han forfalskningen av selvbrenningen for kollegene sine. Ved familiesammenkomster bidrar han til å overtale slekt og venner til å melde seg ut av Kommunist-partiet og dets tilstøtende organisasjoner.

Han lar utøvere som er tvunget til hjemløshet, bo hos oss og donerte 10.000 yuan til å danne et senter for produksjon av informasjonsmateriell. Da jeg kom i alderen for å begynne å date, sa familien at denne gutten må være en som kan følge med prinsippene “Sannhet, Medfølelse og Toleranse”.

Møter ondskap for å redde familien
I 2008 ble mor arrestert og sendt i forvaring for å ha delt ut informasjonsbrosjyrer om Falun Gong. Far og jeg jobbet hardt for å redde henne. Jeg la blant annet ut den ulovlige arrestasjonen på internett og ba utøvere hjelpe til for at hun skulle bli sluppet fri og sende opprette tanker.

Mens vi sendte opprette tanker utenfor politistasjonen, dro far for å be om mors løslatelse, uten vilkår. Politiet forsøkte å sende min mor i en tvangsarbeidsleir, men mislyktes. Til slutt måtte de sette henne fri.

Da hun kom hjem, sa utøverne at familien min var den beste å samarbeide med, spesielt far, som er en ikke-utøveren.

Utmelding av Kommunist-partiet
Det var veldig enkelt for mor å melde seg ut av KKP, fordi hun er Falun Gong-utøver, men det var ikke så lett for far.

Han var embetsmann på mellomnivå, og den stillingen krevde KKP-medlemskap. Hvis han meldte seg ut av KKP, måtte han si opp jobben.

Likevel besluttet han å melde seg ut av KKP før han pensjonerte seg. Han fikk en uvanlig idé. Han dro til den lokale KKP-lederen og startet med vilje en krangel med ham før han overrakte ham søknaden om å melde seg ut av KKP. Denne personen var så irritert at han umiddelbart godkjente søknaden.

Faren var litt lei da han så den offentlige kunngjøringen, fordi den stadfestet at han var oppsagt fra KKP. “Faktisk var det jeg som sa opp KKP, ikke motsatt”, sa han.

Andre utøvere sier at faren min egentlig er en utøver, selv om han ikke går ut med det offentlig. Vi andre tre har prøvd å overtale ham til å bli en virkelig utøver, men han sier: “Med en gang jeg begynner, vil jeg overgå dere alle.” Han forstår at den virkelige grunnen til at han ikke blir det, er fordi han ikke ønsker å gi slipp på sin fastholdenhet.

Mesteren sier i Zhuan Falun:
“Mens vi har spredt Fa, har vi talt om hvordan en skal være et godt menneske, og jeg håper at dere etter å ha fullført denne timen i hvert fall vil være gode mennesker, selv om dere ikke kan være en som kultiverer etter Dafa, og at det vil gagne vårt samfunn. Nå vet dere fakrisk hvordan dere skal være et godt menneske, og etter dette kurset kan dere være gode mennesker.”

Jeg håper at flere mennesker vil få kjennskap til hvor fantastisk Falun Dafa er og hvordan KKP forfølger Falun Dafa-utøvere. Jeg håper folk vil ta kloke valg og få en lykkelig familie.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2017/8/8/164952.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.