Storbritannia: Markerte at 300 millioner mennesker har frasagt seg sitt medlemskap i KKP

Falun Gong-utøvere arrangerte en stand på Trafalgar Square i London den 23. mars 2018 for å markere at 300 millioner mennesker har vendt Det kinesiske kommunistpartiet (KKP) og dets tilstøtende organisasjoner ryggen. De fortalte også innbyggerne og turister om godene de har fått av å praktisere Falun Gong.

Mange Falun Gong-utøvere viser øvelsene på Trafalgar Square den 23. mars 2018 Forbipasserende får informasjon om Falun Gong og forfølgelsen i Kina Mange stopper for å lese informasjonsplakater
Forbipasserende får informasjon og signerer en petisjon med krav om en slutt på forfølgelsen i Kina En utøver deler ut informasjonsbrosjyrer En utøver snakker med en forbipasserende
Utøver Patrick Hayden informerer et par om Falun Gong og forfølgelsen i Kina Utøver Lasitha Senanayake prater med en turist om Falun Gong Utøver Tili Nesbit informerer en mann fra Nederland om Falun Gong. Han takket og signerte en petisjon med krav om en slutt på forfølgelsen.

Kommunismen er en trussel mot alle
“Falun Gong ble bannlyst av Det kinesiske kommunistpartiet (KKP) i 1999, og den brutale forfølgelsen har nå pågått i 19 år”, sa utøver Patrick Hayden. “Faktisk er kommunismen en trussel mot hele menneskeheten fordi den undergraver moralen”, la han til. “Folk vil skjønne dette før eller senere.” Han krevde at forfølgelsen av Falun Gong må opphøre og at den storstilte globale aksjonen “Frasi medlemskapet i KKP” er et press for at dette skal skje.

Patrick og andre utøvere tror at arrangementer som øker folks kunnskap og bevisstgjøring om forfølgelsen, er viktig fordi det bidrar til at folk forstår det kinesiske regimets brutalitet og løgner.

Utøver deler sin erfaring
Lasitha Senanayake har tilbrakt hver lørdag på populære turist-steder i London de siste årene. Under arrangementet den 23. mars stilte folk spørsmål om Falun Gong, og han kunne med glede fortelle dem om godene han har hatt av metoden.

“Jeg hadde et dårlig temperament. Metoden har gjort meg roligere og mer tolerant”, sa han.

Mange var interesserte i meditasjonsmetoden, og Lasitha delte derfor med dem de fysiske og åndelige forbedringene han har erfart gjennom å gjøre Falun Gong-meditasjonen. Folk kan enklere forstå hva Falun Gong er når de hører utøvernes erfaringer.

Flere mennesker må få kjennskap til Falun Gong og forfølgelsen
Tili Nesbit som bor i London, sa at 300 millioner mennesker som frasier seg medlemskapet sitt i KKP’s organisasjoner, er en milepæl. “Dette indikerer at mange kinesiske borgere har oppdaget partiets sanne natur og er villige til å bryte forbindelsen med regimet”, sa hun. “Jeg håper at enda flere kinesere kan gjøre det samme, siden dette er viktig for framtiden deres.”

En gang da Tili i Chinatown, snakket hun med en kinesisk mann. Hun forklarte ham hvordan Falun Gong har gagnet utøverne og samfunnet og hvordan uskyldige utøvere i Kina blir dårlig behandlet for sin overbevisning. Mannen nikket og samtykket i å frasi seg sitt medlemskap i KKP’s organisasjoner. Tili ble veldig glad på hans vegne. Hun forsøker å møte kinesere i Chinatown så ofte hun kan, slik at enda flere kan ta den riktige beslutningen.

Patrick fortalte at han ofte drar til Britisk Museum, som er en populær turistattraksjon, for å snakke med kinesiske turister. Han ønsker å informere om Falun Gong og forfølgelsen i Kina og dermed motbevise hat-propagandaen de har hørt hjemme i Kina. “Jeg merker at noen fremdeles er redde for å snakke med oss og redde for å ta imot informasjonsbrosjyrer. Men ettersom vi fortsetter arbeidet, tror jeg situasjonen vil endre seg.”

På grunn av den 19 år lange forfølgelsen i Kina har mange kinesere blitt villedet av propagandaen og har en fiendtlig innstilling til utøverne og Falun Gongs prinsipper Sannhet, Medfølelse og Toleranse. “Det er ikke bra for dem. Så jeg vil fortsette å fortelle dem den sanne historien og om mine erfaringer”, sa Patrik. “Jeg tror de vil begynne å tenke slik selv en dag.”

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2018/3/28/169191.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/27/庆三亿人退出中共-英国学员讲真相(图)-363402.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.