Tjekkia: Informerte om Falun Gong og forfølgelsen i videregående skole

Flere Falun Gong-utøvere i Tjekkia informerte om Falun Gong som en egenkultiverings- og meditasjonsmetode, til elever på František Křižík videregående skole den 8. mars 2017.

František Křižík videregående skole Falun Gong utøvere informerer om Falun Gong og forfølgelsen i Kina ved en videregående skole
Elevene stiller spørsmål og utøverne diskuterer med elevene Utøverne lærer elevene øvelsene i Falun Gong

Utøverne svarte på spørsmål etter å ha informert om Falun Gong. Flere elever og lærere stilte spørsmål om hva de kunne gjøre for å stanse forfølgelsen i Kina. De spurte også om hvordan de kunne informere politikere i Europa når det gjelder menneskerettigheter i Kina og om demonstrasjoner og marsjer var tillatt i landet.

Utøverne fortalte om de fem øvelsene i Falun Gong og og viste elevene dem. To elever tok initiativ og lot medelevene få lære øvelsene.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2017/3/12/162466.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/11/捷克法轮功学员在高中介绍功法(图)-344120.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.