Ulovlig rettssak mot utøver ble avbrutt uten dom

Zeng Liuming fra byen Heyuan i Guangdong-provinsen ble stevnet for retten den 19. januar 2017 for å ha praktisert Falun Gong. Bare to medlemmer fra familien fikk lov å være til stede under rettssaken, mens mange fra Zijin 610-kontor (et kontor som kun har som mål å forfølge Falun Gong-utøvere) deltok.

Zheng ble ført inn i rettssalen med håndjern, og advokaten hans, Ge Wenxiu, spurte politiet hvorfor de ikke hadde fulgt vanlige prosedyrer for tiltalte under rettssaken. Håndjernet til Zheng ble da tatt av.

Mange politioffiserer var stasjonerte rundt rettslokalet, og et titalls politibiler var parkert utenfor tinghuset.

Rettssaken varte omkring to og en halv time. Advokatens forsvarstale ble hele tiden avbrutt av både dommer og rettsbetjenter.

“Mange familiemedlemmer har prøvd å delta i rettssaken”, sa Zheng til dommeren. ”Rettsbetjentene har imidlertid nektet dem adgang til rettslokalet. Hvorfor er du redd for at folk skal få innsyn i rettsmøtene? Samtidig hevder du at du representerer rettferdighet?”

Dommeren ga Zheng en reprimande og sa at bemerkningen var utenfor saksområdet.

Zhengs advokat krevde å få vite hvilken lov klienten hadde krenket. Dommeren krevde at Zheng selv sørget for informasjon om alt som var konfiskert fra hjemmet til klienten. I følge dommeren var sakene som var konfiskert, tilstrekkelig bevis i saken mot ham.

Zhengs advokat reagerte på at offiserene hadde ransaket Zhengs hjem og at de hadde konfiskert disse tingene og sa at dette ikke var noe bevis på en kriminell handling.

Lensmannen sa til advokaten at hun måtte passe på hva hun sa. På det tidspunktet annonserte dommeren en pause, uten å gi Zheng mulighet til å forsvare seg.

To rettsbetjenter dro Zheng ut av rettssalen. Tenåringsdatteren hans ble av en gruppe politimenn forhindret i å nærme seg faren.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2017/3/3/162378.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.