Latvia: Utøvere informerte om Falun Gong og forfølgelsen

Falun Gong-utøvere i Latvia besøkte de tre byene Ventspils, Liepaja og hovedstaden Riga for å informere folk om Det kinesiske kommunistpartiets (KKP’s) forfølgelse av Falun Gong.

Forbipasserende leser utøvernes plakater og ser på utøvere som viser Falun Gong-øvelsene En kinesisk turist poserer for å ta bilde sammen med en Falun Gong-utøver Kinesiske turister stopper opp for å lese det store Falun Gong-banneret

Latvia har en befolkning på over to millioner og ligger nordøst i Europa. Lokale utøvere lærte Falun Gong for første gang i 1997 og gjør ofte Falun Gong-øvelsene i parker.

Frihetsmonumentet i Riga er en populær turistattraksjon. Både besøkende og lokale innbyggere signerte petisjonen for å fordømme forfølgelsen i Kina. Noen kunne fortelle at de hadde møtt utøvere i andre land.

Kinesiske turister tok bilder, leste informasjonsplakatene som forklarte om Falun Gong og forfølgelsen, og de tok med seg informasjonsbrosjyrer.

Ei kinesisk dame signerte petisjonen og sa at hun var klar over Kommunistpartiets brutalitet. Hun fikk tatt et bilde av henne sammen med en utøver og ønsket utøverne lykke til. Hun informerte også om forfølgelsen til vennene hun hadde med seg, og de ble alle sjokkerte.

Tre studenter spurte hvorfor utøverne hadde en stand der. En av utøverne forklarte at Falun Gong er en selvkultiveringsmetode og at KKP forfølger gruppen. Utøveren informerte også om den kinesiske regjeringens statssanksjonerte organhøsting fra levende Falun Gong-utøvere. Studentene sa at de hadde fått ett nytt syn på verden; de hadde aldri før hørt om disse forbrytelsene.

En av studentene sa at hun ønsket å fortelle dette til familie og venner. De takket utøveren for å ha latt dem få informasjon om forfølgelsen.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2017/2/26/162315.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/25/拉脱维亚民众支持法轮功反迫害-343540.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.