Oslo: Vernissage for den internasjonale kunstutstilling Sannhet Godhet Utholdenhet

Den 2. november åpnet den internasjonale kunstutstillingen Sannhet Godhet Utholdenhet i et forretningslokale, spesielt innredet for utstillingen, sentralt i Oslo sentrum. Utstillingen er tidligere vist i en rekke byer verden over, blant annet USA, Canada, Australia og Europa.

En representant for teknisk arrangør, Nettverket Menneskerettigheter i Kina, ønsket velkommen til åpningen, mens Torbjørn Røe-Isaksen, redaktør for kvartalsskriftet Minerva og leder av Unge Høyres Landsforbund, talte og en representant for Den Nordiske Foreningen for Falun Dafa leste et brev fra kunstnerne, blant dem den anerkjente kunstner og professor Zhang Kunlun, om bakgrunnen og betydningen for utstillingen som de sendte til den første nordiske utstillingen i Stockholm sist sommer.

Torbjørn Røe Isaksen taler. I bakgrunnen en representant for arrangørene. Representant for den Nordiske Foreningen for Falun Dafa fremfører hilsen fra professor Zhang Kunlun

Røe Isaksen fremholdt at vi er heldige som kan samles fritt til denne utstillingen, uten å bli overvåket. Kinesiske myndigheter har forsøkt å stanse utstillingen i andre land, og ”det er ikke akseptabelt”. Kinas økonomiske vekst er imponerende, men dets menneskelighet er langt derifra. Røe-Isaksen fordømte kinesiske myndigheters overgrep og anså Falun Gong som et viktig symbol for en fredlig utvikling i Kina. Han siterte fra Arnulf Øverlands dikt ”Du skal ikke sove”, i sin tid en advarsel mot nazisme og fascisme. ”De er like gyldige i dag,” avsluttet Røe Isaksen.

I sin hilsen til utstillingen fastslo kunstnerne at de alle hadde det bedre, både fysisk og mentalt, av å utøve Falun Gong og at de ville bruke kunsten til å dele sine gode erfaringer. Mange av kunstnerne ble forfulgt i Kina for å holde frem de universelle verdiene ”Sannhet, Godhet og Utholdenhet”, og de henstiller til alle godhjertede mennesker om å stoppe den verste forfølgelse i historien, som nå har pågått i 6 år. ”La oss sammen vokte rettferdigheten i verden og universets sannheter. La oss sammen skape en lysende vei til evig lykke i livet.”

Lokalet ligger i et strøk med mange gallerier og godt besøk, spesielt i helgene. Eieren av gården stilte velvilligst lokalene, som i øyeblikket var ledige, til disposisjon for utstillingen som en støtte til utstillingens gode formål.

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.