Nederland: Nederlansk media har avslørt lovbrudd og løgner og motarbeidet forfølgelsen i Kina i flere år

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

I 1999 begynte Kommunistpartiet (KKP) forfølgelsen av Falun Gong i Kina. Dette ble starten til at Falun Gong-utøvere fra forskjellige deler av verden begynte å spre fakta og motarbeide forfølgelsen. Folk i demokratiske samfunn begynte å skjønne hva Falun Gong-utøvere sto ovenfor. Da media i Nederland skjønte hva som skjedde i Kina, begynte de å avsløre KKPs lovbrudd og løgner og å gjøre sannheten om forfølgelsen av Falun Gong kjent for folk flest. Denne informasjonen spredte seg raskt i Nederland. Nedenfor er noen korte utdrag fra flere forskjellige medier:Riks tv-stasjonen i Nederland kringkastet sannheten om den iscenesatte selvpåtenningen på Den himmelske freds plass (Tiananmen Square).

En av Nederlands riks tv-stasjoner sendte et Falun Gong-program laget av firmaet ”Netwerk” den 14. mars 2005. Det ble sendt som et spesialinnslag i den delen av programmet som het ”Kommentarer av aktuelle hendelser”.

NETWERK forklarte kort om hva Falun Gong var og kommenterte hvorfor Falun Gong ble så ekstremt populært i Kina etter at det ble introdusert i 1992. Offisielt var det nærmere 70 millioner utøvere. Det virkelige antallet var høyere enn KKPs anslag. Grunnet Falun Gongs enorme popularitet ble det sett på som en alvorlig trussel for KKP, og siden 1999 har det vært forbudt og forfulgt. Under programmet viste de et klipp av selvpåtennelsen på Den himmelske freds plass, og kommentatoren påpekte hvordan selvpåtennelsen var en forfalskning. Dette er også en form for forfølgelse som de kinesiske myndighetene har brukt, utenom å bruke grusomme metoder for å forfølge minst 1500 Falun Gong-utøvere i hjel.

Det som sjokkerte alle, var da de viste videoen av Chen og hennes datter som ble intervjuet av en reporter. Denne videoen ble brukt av KKP til å lure de internasjonale mediene. Videoen, som var full av løgner, ble avslørt i Nederland i mai 2003. Rett etter dette ble det kringkastet en viktig dokumentar som avslørte det som virkelig hendte under selvpåtennelsen som het ”Falsk ild”. I programmet var dialogen klar og tydelig, og de hadde laget en nederlandsk undertekst.


* * *

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a55005-article.html

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.