Olas forandring etter å praktisere Falun Gong i en og en halv måned

Olas forandring etter å praktisere Falun Gong i en og en halv måned

Ola er en 18 år gammel elev på videregående skole, han går på idrettslinjen. Da han var ni år gammel begynte han å trene karate, og siden har han trent karate i 9 år. For 1 ½ måned siden sluttet Ola med karate for godt. Hva har skjedd med Ola, og hva fikk han til å slutte med det han hadde lidenskap for?

Ola ved banner med teksten Stopp Det kinesiske kommunistpartiets organrøveri fra Falun Gong-utøvere

For fire år siden begynte Olas foreldrene å praktisere Falun Gong. På den tiden leste han Falun Gong boken "Zhuan Falun" med nysgjerrighet, men han gikk ikke videre den gang.

For 1 ½ måned siden var tiden moden for Ola og han begynte å praktisere Falun Gong for alvor. Han sa selv: "Nå er jeg en genuin Falun Gong-utøver, jeg ser meg selv som en utøver." Ola har sin egen forståelse om at nøkkelen til kultivering er å høyne sitt hjertes natur. Han sa: "Før var jeg opptatt av å få oppmerksomhet fra andre, jeg gjorde mange ting for å tiltrekke andres oppmerksomhet, jeg var også opptatt med min kroppsform. Men nå har jeg gitt slipp på disse tingene. Jeg føler at jeg har fått fred med meg selv, jeg har fått mer selvtillit og håndterer konflikter på en mye bedre måte. Jeg greier å ta hensyn til andre. Fordi jeg forstår hvorfor jeg lever, har jeg fått en dypere forståelse for livet."

Det skjedde ikke bare en forandring i Olas tenkemåte i den siste 1 ½ måneden, han har også forandret sin adferd. Olas foreldre og vennene hans har merket en forandring, folk rundt Ola har merket at Ola er blitt snillere og mer i harmoni. Moren til Ola har nytt godt av Olas positive forandringer, for Ola har begynt å hjelpe mamma hjemme, noe moren er glad for!

Ola sluttet å trene karate etter at han bestemte seg for å kultivere Falun Gong for alvor, han synes ikke det var så vanskelig å kutte ut karate som han en gang hadde lidenskap for. Han synes at når man trener karate, er det uunngåelig å ikke streve etter vinning og berømmelse, men slik mentalitet er nettopp det en kultiverer ønsker å slippe. Ola synes at for han er Falun Gong det viktigste i hans liv. Nå ser Ola enhver ting som skjer i hverdagen som en slags prøvelse. Han blir ikke lenger lei seg om det oppstår en konflikt, for han betrakter problemer som en god mulighet til å forbedre seg i sin kultivering. Han opplever at etter at han har begynt å kultivere, har han lært å måle hva som er riktig og hva som er gal ut fra Falun Gongs prinsipper om Sannhet, Medfølelse og Toleranse, og ikke fra egne tankekonsepter slik han gjorde tidligere.

Ola har også forandret vane angående å drikke alkohol – han har sluttet. I begynnelsen prøvde vennene hans å få han til å drikke igjen, de stakk glass foran ansiktet hans, men etter hvert godtok vennene at Ola ikke drikker alkohol. "Jeg vil ikke drikke lenger, selv under russefeiringen," sa Ola.

Ola har nå lest Zhuan Falun fire ganger, og noen andre bøker som er skrevet av grunnleggeren av Falun Gong. Samtidig har han begynt å forklare fakta om Falun Gong på skolen han går i. Han tok kontakt med noen klasser på skolen, arrangerte tematime. Nå har han vært i tre klasser for å fortelle hva Falun Gong er og hvordan det kinesisk kommunist regime forfølger Falun Gong-utøvere i Kina. Han fikk støtte fra lærere på skolen. Ola har plan om å forklare Falun Gong fakta til alle klassene på skolen. Vennene hjelper han etter at de fikk vite om hvordan Falun Gong-utøver er blitt trakassert i Kina. Læreren deres oppfordrer disse unge elevene om å skrive brev til norsk OL topper, og be dem om å vise sin oppmerksomhet i forhold til menneskerettighetens situasjon i Kina.

Kinesisk versjon: http://minghui.org/mh/articles/2008/4/20/176861.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.