Noen korte fakta om den fredelige appellen i Beijing den 25. april 1999

Innledningskommentar: For å minnes 9 årsdagen for "25. april appellen" er dette en av en serie artikler fra noen år tilbake som blir publisert på nytt. Den 25. april appellen var bemerkelsesverdig ikke bare på grunn av størrelsen, men også på grunn av at den var usedvanlig fredelig og velordnet. Omtrent 10.000 utøvere samlet seg i sentrum av Beijing den dagen og protesterte fredelig for sine sivile rettigheter. KKPs propaganda bearbeidet og vred imidlertid fakta til å tjene sine egne motiver i sitt søken etter å knuse Falun Gong, på ordre av daværende partileder Jiang Zemin. Frem til i dag beskylder KKPs propaganda Falun Gong for å "ta beleiring på Zhongnanhai sentrale myndighetskvarter" den 25. april 1999 og hevder urettmessig at den 10.000 store samlingen utgjorde en voldelig trussel både for nasjonen og lederne. Ingenting kan være mer fjernt fra sannheten, noe denne serien med artikler dokumenterer fra forskjellige vinklinger.

Hvorfor appellerte Falun Gong-utøvere?

Tianjin politiet hadde arrestert rundt 45 utøvere som dro for å forklare fakta til en utgiver av et magasin om en artikkel som svertet Falun Gong. Tianjin politiet ba utøverne om å ta sin appell til Beijing - til det statlige appellkontoret i nærheten av Zhongnanhai sentrale myndighetskvarter. De gjorde akkurat dette.

Hvorfor appellerte utøverne til sentralkomitéen?

Så tidlige som i juni 1996 instruerte Den sentrale komiteens Propagandadepartement forskjellige nivåer i regjeringen om å kritisere Falun Gong. Avisen Guangming Daily News lanserte det første angrepet med artikkelen: "Alarmklokkene fortsetter å ringe". Nyhetspubliseringsbyrået forbød deretter publisering, distribuering og salg av Falun Gong-bøker. Før 25. april hadde politiet over hele landet allerede begynt å beslaglegge Falun Gong-bøker og forstyrre gruppens øvelser. Arrestasjonen av utøvere av Tianjin politiet ble en opptrapping av forfølgelsen. Problemet hadde allerede nådd det punktet hvor det ikke lengre kunne bli løst uten innblanding fra lederskapet på høyt nivå i Den sentrale komiteen.

Hvor mange mennesker dro for å appellere den 25. april?

Fra Beihai parkens sørlige gate til den vestlige siden av gaten Xi'an og fra Fuyou gaten til alléen i vest, bare på disse to stedene, var det 30.000 mennesker. Utøvere som kom senere, ble stoppet i utkanten. Utøvere utenbys fra fikk ikke tillatelse til å forlate togstasjonene eller de ble hindret ved sjekkpunktene på motorveiene og fikk ikke lov å dra inn til Beijing. Den kinesiske myndigheten bekreftet bare det sterkt reduserte antallet på 10.000, mens det faktiske antallet overgikk dette.

Hva bad utøverne som appellerte om?

Det var tre anmodninger på det tidspunktet:
1. at Tianjin politiet skulle løslate Falun Gong-utøvere som hadde blitt arrestert.
2. at Falun Gong-utøvere skulle få et ikke-fientlig miljø å praktisere i.
3. at trykking av Falun Gong-bøker skulle bli tillatt.

Hvordan oppførte appellantene seg?

Veien fra Beihai parken til Xi'an gaten er en hovedvei. Trafikken fløt lett hele dagen. Noen utøvere tok initiativ til å sikre en fin flyt av biler og fin flyt av fotgjengere. Utøverne gikk langs veikanten og lot forbipasserende bruke fortauet. De var rolige og fredelige.

Hvordan endte appellen?

Rundt klokken 22.00 kom en beskjed fra den vestre gaten til Zhongnanhai: "Representantene har returnert, og de har overbrakt utøvernes anmodning til lederne i Den sentrale komité. Alle utøvere som er arrestert av Tianjin politiet, har blitt løslatt. Alle kan nå dra hjem." Utøverne ryddet opp i sitt område, plukket til og med opp sigarettstumper kastet av politiet. På mindre enn 20 minutter hadde alle utøverne forlatt stedet.

En uoppklart sak:

Statsminister Zhu Rongji spurte representantene på den tiden om de hadde lest hans kommentar om Falun Gong. Falun Gong-representantene sa at de aldri hadde sett den. Mange mennesker undret seg over hvem som hadde holdt tilbake kommentaren og hvordan den hadde blitt holdt tilbake. Dette er fortsatt uklart den dag i dag.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a44087-article.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.