Hellas: Informasjon om Falun Gong og forfølgelsen

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Dafa-utøvere samlet seg på Akropolis i sentrum av Athen, som anses å være fødestedet til den vestlige sivilisasjonen. En strøm av lokale innbyggere og turister gikk forbi. De ble tiltrukket av utøvernes rolige og fredelige øvelser og øvelsesmusikk. Mange stoppet og leste informasjonsplakatene, pratet med utøverne og noen tok bilder.

Utøvere viser de fem Falun Gong-øvelsene på Akropolis i Athen Forbipasserende ser på Falun Dafa-utøvernes meditasjonsøvelse

Falun Dafa-utøver informerer om Falun Gong og forfølgelsen i Kina Dimitris (til høyre) og studievennene holder papirlotusblomster med ordene «Sannhet-Medfølelse-Toleranse» skrevet på En gresk kvinne holder en papirlotusblomst

Hellas har hatt den ene nedstengningen etter den andre i nesten ett år på grunn av korona-pandemien. Nå er restriksjonene endelig opphevet, og turister kan komme inn i landet.

Dimitris som er 24 år, gikk forbi med flere av vennene sine fra høyskolen. Etter å tatt imot en informasjonsbrosjyre, ønsket de mer informasjonsmateriell. De ble svært overrasket over å lære om Det kinesiske kommunistpartiets (KKP’s) brutale forfølgelse av Falun Dafa. De unge mennene studerer økonomi og vet om KKP’s infiltrasjon gjennom investeringer over hele verden. De var takknemlige for informasjonen om forfølgelsen, spesielt siden store medier ikke har rapportert om saken.

Constantinos som er Dimitris studievenn, sa at han var veldig interessert i kinesisk kultur og hadde studert kinesisk i omtrent tre år. Han kjente igjen mange av de kinesiske tegnene som var skrevet på lappen på papirblomsten, og leste: «Falun Dafa er bra», men han forsto ikke betydningen av det. Han spurte: «Hva er Dafa? Er ikke det kultivering av yin og yang?» Utøveren forklarte Srivatsa-tegnet og viste ham deretter Falun-symbolet. Constantinos kjente igjen Srivatsa-tegnet (卍).

Utøveren forklarte at yin og yang-tegnet tilhører Tao-skolen og at Srivatsa-tegnet tilhører Buddha-skolen. Falun-symbolet er en miniatyr av universet og det roterer konstant. Falun inneholder begge, Buddha-skolen og Tao-skolen, så praksisen heter Falun Dafa.

Constantino spurte: «Dafa er veldig bra og Falun Dafa-utøvere ser veldig fredelige ut. Hvorfor forfølger KKP Falun Dafa?» Utøveren forklarte: «KKP har en ateist ideologi, og Falun Dafa er en åndelig praksis som ber folk om å leve etter prinsippene Sannhet, Medfølelser og Toleranse. Disse prinsippene er helt det motsatt av KKP’s ideologi. Regimet prøver derfor å ødelegge Falun Dafa ved å spre propaganda og lure det kinesiske folket».

Constantino sa på kinesisk «Jeg vet ikke hvordan jeg skal uttrykke meg, men KKP er for ond». Han ønsket utøverne alt godt.

En gresk kvinne ble veldig opprørt etter å ha ha fått informasjon om KKP’s brutale forfølgelse av Falun Dafa-utøvere. Hun uttrykket interesse for å lære Falun Dafa og spurte om et lokalt øvingssted. Hun fikk en papirlotusblomst med ordene “Sannhet-Medfølelse-Toleranse”.

Falun Dafa-utøverne og musikken gav folk en følelse av fred og ro ved det travle turiststedet. En mann som sto foran utøverne en liten stund, sa: «De ser så fredelige ut!» Han sa at dette gjorde et dypt inntrykk på ham.

Oversatt etter:
https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/22/193266.html
Kinesisk versjon:
https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/18/庆祝法轮大法日-希腊学员传播真相-425851.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.