Falun Dafa-utøvere ønsker Mester Li et godt nytt år!

Verden går inn i et nytt år i en uvanlig tid. Falun Dafa-utøvere fra hele verden ønsker deres Mester, Li Hongzhi, som er grunnlegger av Falun Gong, et godt nytt år.

Norge Danmark Sverige
Finland Russland Vietnam

Japan Texas Canada

Australia Nederland

Fra Minghui:
https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/2/189665.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.