USA: Lærte meditasjon på Manhattan

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

I forbindelse med den årlige erfaringskonferansen på Barclays Center i Brooklyn i New York den 17. mai arrangerte Falun Gong-utøvere flere aktiviteter i New York City dagen etter for å informere om Falun Gong og forfølgelsen til forbipasserende.

Falun Gong-utøvere gjør meditasjonsøvelser på Foley torg i New York den 18. mars 2019 Utøvere informerer om Falun Gong og forfølgelsen til forbipasserende
Javier Vega får informasjon om kultiveringsmetoden Falun Gong Javier Vega lærer den andre Falun Gong-øvelsen

Forsikringsagent: Dette er det jeg trenger
Javier Vega som er forsikringsagent, arbeider på Manhattan og bor over elven i Jersey City. Han passerte Foley torg på vei hjem og så en gruppe Falun Gong-utøvere som mediterte. De tiltrakk seg straks hans oppmerksomhet.

En utøver informerte Vega om kultiveringsmetoden Falun Gong. Deretter begynte han å lære øvelsene av Christian som er utøver fra Sverige og som var kommet for å delta på konferansen og andre arrangementer i New York. Vega sa at han gjerne ville lese Zhuan Falun (hovedboken i Falun Gong) når han kom hjem.

Vega lærte den andre øvelsen. Christian fortalte ham hvordan livet hans hadde forbedret seg gjennom å praktisere Falun Gong. Særlig ved å følge prinsippene Sannhet, Medfølelse og Toleranse i hverdagen har han blitt i stand til å takle sine daglige rutiner og konflikter med et rolig sinn.

Vega var imponert over øvelsene og diskusjonen fra hjertet. Han følte seg bra, som om tankene hans hadde åpnet seg opp. Etter å ha fått informasjon om øvelsessteder og tider i nærheten, sa han at han ville komme og delta, men han ville også meditere i bakgården hjemme. "Dette er det jeg trenger", fortalte han utøverne.

Avslappet og indre fred
Da de tok en pause, mintes Marcos hvordan han begynte å praktisere for ti år siden. "Jeg så en utøver som gjorde øvelsene i en park, og jeg følte at en indre stemme ba meg sjekke dette ut", fortalte han. Da han gikk hjem denne dagen, søkte Marcos opp Falun Gong på nettet og lærte øvelsene. Han fortalte andre om praksisen, inkludert sin kone.

Han jobbet fortsatt som ansatt i regjeringen da han begynte å praktisere, men gikk etter hvert av med pensjon. Marcos sa at da han begynte å praktisere, leste han Falun Gong-bøkene og gjorde øvelsene hver dag." "Faktisk så jeg øvelsene på video hver dag for å forsikre meg om at bevegelsen var nøyaktige", sa han. "Dette gjorde at jeg ble avslappet og uten bekymringer." I tillegg fikk han bedre forståelse av livet og hvordan han kunne bli en bedre person. Ved å fokusere på å forbedre seg selv i stedet for å fokusere på andre, fant han indre fred og levde et enklere liv.

"Det var frustrasjon og spenninger i sinnet mitt, og jeg trodde dette var en del av meg. I stedet skjønte jeg at det var støy i forhold til mitt sanne selv, og jeg måtte jobbe for å bli kvitt det", forklarte han.

Katiana er førskolelærer fra Bolivia. Hun fikk informasjon om Falun Gong fra Marcos og begynte å praktisere i etterkant. De fysiske og åndelige fordelene motiverte henne til å fortelle flere mennesker om metoden. I tillegg til en månedlig informasjonsøkt underviser hun og Marcos øvelsene gratis tre ganger i uken i to byer. "Når jeg forteller mennesker at utøverne blir brutalt forfulgt i Kina for å gjøre denne meditasjonen og til og med blir offer for tvungen organhøsting, får mange tårer i øynene," sa hun.

Et håpefullt budskap
Christian støtte på Falun Gong i oktober 2000 da han var student ved Lund Universitet i Sverige. En dag da han var på campus, så Christian en mann som gjorde øvelsene med noen informasjonsflyere ved siden av seg. "Jeg tok opp en av dem og leste den, og ordene Sannhet-Medfølelse-Toleranse fanget oppmerksomheten min", mintes han. Han gikk bort til utøveren og sa at han ville lære praksisen.

"I løpet av et par minutter følte jeg energi strømme i hendene mine. Senere følte jeg også varme i nedre delen av magen", la han til. Han fulgte rådet fra utøveren og lånte Falun Gong (introduksjonsboken i Falun Gong) fra biblioteket og begynte å lese den.

I 2001 så han 9-dagers videoene, ni forelesninger av Li Hongzi, grunnleggeren av Falun Gong. "Straks jeg så Mester Li på tv-skjermen og hørte stemmen hans, ble jeg dypt berørt og visste at dette er sannheten. Mesteren ser så hellig og ren ut", fortsatte han.

Da han nå så tilbake på sine nesten 20 år med Falun Gong, sa Christian at Falun Gong har forandret ham. " På universitetet var hovedstudiet miljøteknikk. Undervisningen i Falun Gong fikk meg til å forstå mye mer av hvorfor vi må beskytte og redde menneskeheten", sa han. "Så mange år har gått, og dette håpefulle budskapet har jeg alltid med meg i hjertet."

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2019/5/24/177752.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/23/纽约客在富利广场学炼法轮功-387753.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.