Finland: Folk fordømmer den pågående forfølgelsen i Kina

Lørdag den 24. oktober 2020 satte Falun Dafa-utøvere i Finland opp en informasjonsstand nær et kjøpesenter i Kamppi i Helsinki. De informerte forbipasserende om den spirituelle kultiveringsmetoden og hvordan KKP (Det kinesiske kommunistpartiet) har forfulgt Falun Gong i 21 år. Folk signerte petisjonen som krevde en slutt på grusomhetene og dermed viste sin støtte. Flere sa: «Det dere gjør, er veldig viktig!»

Falun Dafa utøvere viser øvelsene i sentrum av Helsinki Forbipasserende får informasjonsbrosjyre av utøverne

Forbipasserende signerer petisjonen som krever en slutt på forfølgesen

Vahsani som er entreprenør, sa etter å ha lært om forfølgelsen: «Jeg vil signere petisjonen». Han pekte på ordene «Sannhet, Medfølelse, Toleranse» på lotusblomsten som var brettet i papir som utøveren gav ham, og sa: «Dette kan bevege folks hjerter. Så lenge dere gjør dette, vil menneskene vite om forfølgelsen.»

Nikko som er artist, og hans venn gikk rundt og tok bilder i Helsinki. Nikko tok også flere bilder av informasjonsbukkene om organhøstingen. Han sa: «Jeg har hørt om Falun Gong før, men jeg vil at du skal fortelle meg mer om det». Da de fikk informasjon om tvungen organhøsting fra mennesker, virket begge forferdet. Nikko takket utøveren for informasjonen om hva som skjer i Kina i dag.

Kristin og mannen fra Norge var på ferie i Finland. Hun kunne fortelle utøveren om noen forferdelig ting som KKP gjør i Nord-Europa. Hun og mannen signerte petisjonen for å vise deres støtte.

Emilia og mannen ønsket å signere petisjonen. Mann hennes som opprinnelig er fra et muslimsk land, vet hvor dårlig minoritetsgrupper blir behandlet i Kina. Han sa: «Dere blir også forfulgt. Vi må signere petisjonen». De diskuterte kommunist ideologi, og Emilia sa: «På overflaten synes dette vakkert, men alt er løgn.» Mannen samtykket og mente at korrupsjonen i Kina er forferdelig.

Ei ni år gammel jente fra Kina ble tiltrukket av lotusblomstene i papir som lå på bordet. Hun fortalte at hun flyttet til Finland med foreldrene da hun var syv år. Da hun spurte hva utøverne gjorde, fortalte de henne om forfølgelsen og hvor viktig det er å melde seg ut av KKP og dets tilknyttende organisasjoner. Hun forsto hvor ille KKP er og besluttet å frasi sitt medlemskap i «Unge pionerer». Hun fikk to lotusblomster som hun ønsket å ta med hjem.

Oversatt etter:
https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/5/188118.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/29/芬兰法轮功学员在赫尔辛基市中心讲真相(图)-414390.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.