Latvia: Endelig kan utøverne informere om Falun Gong og forfølgelsen i Kina

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

I byen Ventspils har det vært mange arrangementer i løpet av flere år for å informere innbyggere og turister om brudd på menneskerettigheter i Kina. Ved alle arrangementene blir folk invitert til å undertegne en "Kriminal-rapport" som så blir sendt til Kinas høyeste Påtalemyndighet og til Høyesterett. Petisjonen krever en formell undersøkelse av forbrytelsene til Jiang Zemin, tidligere leder av Det kinesiske kommunistpartiet (KKP). De krevde at han skulle bli stillt for retten ifølge loven. Den 20. juli 1999 startet Jiang Zemin en konstitusjonell og ulovlig, vidtgående og ødeleggende forfølgelse mot Falun Gong-utøverne (også kjent som Falun Dafa) i Kina. Så langt har forfølgelsen tatt form av ulovlig internering, mord, tortur og også tvungen organrøveri.

Standen i Ventspils. Mange stopper opp og signerer petisjonen Utøverne informerer om Falun Gong og forfølgelsen i Kina Liene kjenner til forfølgelsen og har undertegnet petisjonen tidligere

Fordi pandemien COVID-19 er redusert i Latvia, er restriksjonene betydelig mindre. Etter en lang periode kunne en derfor igjen ha arrangemeter der utøverne informerer folk om Falun Gong og forfølgelsen i Kina.

I en samtale med en utøver sa ei kvinne at hun allerede hadde lest i media om den ulovlige forfølgelsen i Kina og også om dem illegale organhøstingen fra levende mennesker, så hun undertegnet petisjonen uten å nøle.

Mange var allerede klar over uregelmessighetene i Kina, og flere hadde undertegnet petisjonen tidligere, så de ble bedt om å undertegne initiativet "Latvia fordømmer forbrytelsene til kommunistregimet - uten unntak". Utøverne forklarte at når 10.000 underskrifter er samlet, vil kravet bli oversendt Den latviske «saeima» (Latvias parlament). De fikk også vite hvorfor det er viktig at Saema offentlig fordømmer KKP-regimets politiske forfølgelse av Falun Gong-utøvere, tibetanere og uigurere. Hvis mange land fordømmer Kinas undertrykkelse mot fullstendig uskyldige mennesker, vil dette akselerere. Da vil etter hvert forfølgelsen i Kina avsluttes, mente utøverne.

Flere takket utøverne for arbeidet. Ei eldre kvinne sa at det utøverne gjør, er svært viktig og at de er gode mennesker. Hun mente at slik ondskap bare kan skje når moralen er lav, noe som er et stort problem i dag.

Fra Latvias Clearharmony-side:
http://lv.clearharmony.net/articles/a113991-Ventspili-pec-ilgaka-partraukuma-atkal-notiek-patiesibas-skaidrosanas-pasakums.html#.XtjjuC9eGi4

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.