Sverige kan bli det første landet i Europa som stenger kinesisk-styrt undervisning

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Denne teksten ble først publisert på nyhetsbloggen InBeijing. Den gjengis her med forfatteren Jojje Olssons tillatelse. Synspunktene i artikkelen er forfatterens egne og gjenspeiler nødvendigvis ikke Epoch Times sine synspunkter.

En statue av filosofen Konfucius i Kina. Foto: Pxhere

Det var Sveriges radio Kaliber som først i forbifarten rapporterte at Konfusius-klasserommet som har eksistert ved Falkenbergs videregående skole siden 2012, skulle stenges. Sverige blir dermed det første europeiske land som har stengt alle Konfusius-institutter og Konfusius-klasserom som har vært tilgjengelige i samarbeid med de kinesiske myndighetene.

Konfucius-instituttene er institutter som Kina har lyktes å etablere ved flere hundre utenlandske universiteter. De finansieres av de kinesiske myndighetene; både lærere og undervisningsmateriell. Ikke uventet har dette resultert i flere kontroverser rundt selve undervisningen.

Ikke like kjent, men vel så kontroversielt, er de såkalte Konfucius-klasserommene som har åpnet ved over tusen videregående skoler verden over. Som med Konfucius-instituttene, hevder de kinesiske myndighetene at dette finansieres for å muliggjøre studier av Kinas språk og kultur. Likeens som ved instituttene, har det dukket opp mange spørsmål omkring klasserommenes egentlige utforming og hensikt.

I følge Hanban, den kinesiske myndighetsinstitusjonen som har ansvaret for disse instituttene og klasserommene, fantes det 548 Konfucius-institutter og 1193 Konfucius-klasserom på verdensbasis ved utgangen av 2018.

Det var i Sverige at det første Konfucius-instituttet utenfor Asia ble åpnet i 2005 ved Universitetet i Stockholm. Dette var, ironisk nok, også det første europeiske instituttet som stengte, ti år senere, ettersom universitetets rektor motsatte seg de økende kravene kineserne stilte om kontroll over virksomheten.

Jeg skrev inngående om dette på InBeijing da det startet, blant annet i artiklene “Publicerat: Kritik mot Konfuciusinstitut i Sverige” (mars 2015).

Denne artikkelen inneholder en fire siders lang reportasje som jeg skrev for avisen «Universitetsläreren», der selve instituttet også beskrives nærmere, samt hva som fikk Stockholms universitet til å tvile. Der sto blant annet:

"Hanban ville nå at medlemmer, direktører og vedtekter skal avgjøres av Konfusius-instituttets styre, som Stockholms universitet på sin side skulle utnevne sammen med Hanban; i stedet for på egen hånd, som tidligere.

Videre skulle instituttet ha blitt økonomisk uavhengig og dermed kunne kreve studieavgifter. Alt dette er uforenlig med svensk lovgivning og regelverket som styrer høyere utdanning, sier Astrid Söderbergh Widding."

Siden den gang har Konfucius-institutter i flere ulike land lagt ned, sannsynligvis av lignende årsaker.

Luleås Tekniske Høgskole uttalte i slutten av fjoråret at de, som den fjerde og siste institusjonen for høyere utdanning i Sverige, ville si opp avtalen med Hanban.

Når Falkenberg vidergående skole nå meddeler at de ikke kommer til å forlenge avtalen med Hanban som utløper denne terminen, finnes det ikke flere Konfusius-klasserom i Sverige lenger.

Per Svensson som er kommunestyrets ordfører i Falkenberg, beskriver det for Sveriges Radio Kaliber som "veldig rart" at kinesiske lærere ikke kan bli motsagt når Kina diskuteres, og at vi ikke kan ha det slik i den svenske skolen.

Det hele ser ut som det har gått under radaren i svenske medier, men The Times melder at Sverige visselig blir det første europeiske landet som legger ned alle sine Konfusius-institutter og Konfusius-klasserom.

I artikkelen intervjues Björn Jerdén som er talsmann for Asia-programmet ved Sveriges utenriksdepartement. Han mener at nedstengningen beror på en endret holdning til Kina i Sverige, noe den forverrede diplomatiske relasjonen mellom begge land har bidratt til.

Oversatt etter:
https://epochtimes.se/Sverige-kan-vara-forst-i-Europa-att-stanga-Kina-styrd-undervisning

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.