Sverige: 25 år siden Mester Li ga forelesninger i Gøteborg

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Fra den 7. til 14. april 1995 ble de mest minneverdige dagene for Falun Dafa-utøvere i Sverige. Etter å ha gitt forelesninger i Frankrike, kom Li Hongzhi, grunnleggeren av Falun Dafa, til Gøteborg som sitt neste stopp for å introdusere praksisen utenfor Kina.

Li Hongzhi, grunnleggeren av Falun Dafa, ga forelesninger I Gøteborg i Sverige i april 1995 Pirjo, som er sykepleier ved et sykehus i Gøteborg

Under forelesningene i Gøteborg, den nest største byen i Sverige, forklarte Mester Li hensikten med livet og hvordan en kan vende tilbake til ens opprinnelse. Han snakket om kultiveringsmetoden og prinsippene som mennesker må kjenne til for å høyne sin karakter. Utøvere som deltok på forelesningen, husker dette godt, og de ble svært berørt av det.

Over 100 mennesker deltok på forelesningene; de fleste var vestlige. Pirjo, som er sykepleier på et sykehus i Gøteborg, var blant dem.

"Mange av oss lyttet til forelesningene. Under en forelesning ba Mester Li oss tenke på et sted i kroppen der vi hadde smerter eller plager. Ryggsmerter hadde plaget meg i over to år og gjort det vanskelig for meg å sove, så jeg håpet at Mesteren kunne hjelpe med det", mintes hun.

"I det øyeblikket følte jeg en bris komme inn i kroppen min fra ryggen. Jeg følte meg umiddelbart avslappet, og den plagsomme smerten forlot meg i samme øyeblikk. Jeg innså da at Falun Dafa er helt spesielt og fantastisk", sa hun.

For å hjelpe publikum med å forstå Mester Lis forklaring av strukturen i de kosmiske kroppene, illustrerte han det på en tavle i klasserommet. Mange spørsmål som Pirjo hadde om livet, ble besvart. Dette inkluderte opprinnelsen og hensikten med livet og hvordan det er relatert til dagliglivet vårt.

"Mesteren sa for eksempel at vi måtte justere oss i forhold til prinsippene Sannhet, Medfølelse og Toleranse; det vil si returnere til den mest fundamentale, reneste og beste naturen i vår sjel. Dette er den eneste hensikten med livet vårt", sa hun.

Siden det vil komme alle slags tester, minnet Mesteren utøverne om å hele tiden korrigere og forbedre seg for å kunne returnere til sitt sanne selv. "Han fortalte oss at vi ikke skulle være redde for vanskeligheter; i stedet skulle vi håndtere disse situasjonene med medfølelse og tålmodighet. Det er svært viktig å alltid være gode og hensynsfulle mot andre", sa Pirjo.

Pirjo fortalte at studentene virkelig kunne føle Mesterens medfølelse. "Noen av spørsmålene var svært grunnleggende og enda til dumme, men Mesteren forklarte dem alltid med tålmodighet", sa hun.

Etter at Mesteren hadde snakket om prinsippene godt og ondt, som ble tilsvarende belønnet, spurte Pirjo Mesteren om Dafa kunne hjelpe mennesker som hadde gjort noe galt i livet. "Jeg husker at Mesteren så alvorlig på meg og svarte: «Ja, Dafa kan hjelpe deg med det, selv med det du har gjort, men ikke er klar over.» Jeg visste at han snakket om mine tidligere livssykluser", forklarte Pirjo.

Utøverne Dafa-øvelsene sammen i løpet av de sju dagene. Mange følte seg energiske og forynget. "Jeg hadde litt sykdomskarma, slik som hodepine og forkjølelse. Men det gikk fort over, og jeg følte meg avslappet igjen. Jeg hadde ikke hatt en slik god følelse på lang tid. Dafa var så vidunderlig, og jeg følte meg takknemlig og heldig. Dette var de beste dagene i mitt liv", bemerket hun.

Pirjo fortalte at hun etter 25 års praktisering har større medfølelse med andre. «Dette skjer naturlig, fordi vi utøvere fortsetter å studere Mesterens forelesninger, gjør øvelsene og forbedrer oss gjennom motgang", forklarte hun. Hun sa at utøvere håndterer konflikter med medfølelse og tilgivelse i stedet for å søke hevn. Med en positiv holdning snur de uønskede hendelser til muligheten til å se innover og forbedre seg. Dette er noe Dafa har lært dem å gjøre.

Da Pirjo så tilbake på sine over 25 år med kultivering, sa hun at takknemligheten var umulig å sette ord på. "Jeg vet at Mesteren alltid er med oss, beskytter og hjelper oss", sa hun. "Når jeg mister tilliten eller slakker av, vil Mesteren hjelpe meg gjennom andre utøveres ord, diskusjoner eller erfaringsdeling. Dette gjør meg i stand til å revurdere meg selv og stå opp igjen."

Pirjo sa det det var mye hun kunne ha gjort bedre. "Men selv under de vanskeligste tidene, er Mesteren alltid der, hjelper oss medfølende uten et ord, slik at vi kan fortsette på kultiveringsveien. Dette er hvorfor jeg ofte blir rørt til tårer av alt Mesteren har gjort for oss.»

Oversatt etter:
https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/13/184728.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/11/回忆李洪志先生在瑞典传功讲法(图)-404612.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.