Sverige: Utøvere minnes den fredfulle appellen i Beijing den 25. april 1999

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

For over 21 år siden, den 25. april 1999, dro over 10.000 Falun Gong-utøvere (også kjent som Falun Dafa) til Beijings statlige kontor for klagesaker for å kreve løslatelse av 45 utøvere som var blitt ulovlig arrestert i Tianjin. Utøverne krevde at kommunistregimet skulle tillate folk å praktisere Falun Gong fritt i Kina.

Utøvere viser Falun Gong-øvelsene utenfor den kinesiske ambassaden i Stockholm Utøvere viser Falun Gong-øvelsene utenfor det kinesiske konsulatet i Gøteborg Hans Roghenberg, stortingsrepresentant i Svergige, deltok på minnesmarkeringen i Gøteborg den 24. april
Ann-Sofie Alm, stortingsrepresentant, deltok på 25. april-markeringen Utøverne snakker med folk om meditasjons-metoden og den pågående forfølgelsen i Kina Utøverne demonstrerer øvelsene på Mynttorget i Stockholm

For å minnes dette arrangementet og informere om den pågående forfølgelsen i Kina arrangerte utøverne i Sverige aktiviteter utenfor det kinesiske konsulatet i Göteborg den 24. april 2020 og ved den kinesiske ambassaden i Stockholm den 25. april.

Svenske stortingsrepresentanter viser sin støtte
To medlemmer av det svenske parlamentet deltok ved aktivitetene utenfor det kinesiske konsulatet i Gøteborg den 24. april.

Hans Rothenberg har vært stortingsrepresentant i 14 år. Han har siden 2007 støttet Falun Gong-utøvernes fredelige motstand mot forfølgelsen og deltatt på flere arrangementer.

Han sa: "Undertrykkingen av Falun Dafa, som startet juli 1999, pågår fremdeles. Dette er en skam for menneskeheten. Jeg og andre stortingsrepresentanter har arrangert forum på Stortinget ved flere anledninger og kritisert KKP for forbrytelser mot menneskeheten. Jeg har også tatt initiativ til utarbeidelse av lovgivning som overvåker kommunistregimets ulovlige fjerning av menneskeorganer. Jeg håper denne forfølgelsen snart vil ta slutt.

Ann-Sofie Alm som også er stortingsrepresentant, kom til arrangementet rett fra et politisk møte. I løpet av de siste to årene har hun bedt Stortinget om å være oppmerksom på menneskerettighetsbrudd mot Falun Gong-utøvere ved flere anledninger.

Hun uttrykte beundring for utøvernes langvarige, fredelige kamp mot forfølgelsen. Hun håpet utøvere snart vil kunne omfavne sin overbevisning fritt i Kina.

Personlige appeller den 25. april
Kong Bin og Li Zhihe som begge er Falun Gong-utøvere, flyttet fra Beijing til Sverige for over 10 år siden. De var blant de over 10.000 utøverne som dro til Beijing den 25. april 1999 for å appellere for retten til å praktisere Falun Gong.

"Vi hørte at utøvere på Tianjin ble arrestert", sa Bin. "Politiet ba oss dra til Beijing for å be om å få dem løslatt. Det var veldig fredelig og ryddig. Vi blokkerte ikke inngangen til styresmaktenes bygninger. Alle stod der helt stille. Da vi ble informert om at saken var løst, dro alle derifra. Før vi dro, samlet vi inn alt søppel vi fant på gaten."

Bin ble arrestert fem ganger for å ha nektet å gi slipp på sin overbevisning. Han ble ført til et senter for hjernevask og dømt til tvangsarbeid i en tvangsarbeidsleir i 18 måneder.

Li Zhihe sa han fremdeles husket det som skjedde i Beijing for 21 år siden.

"Jeg kom til det statlige kontoret for klagesaker før klokken 06.00 og dro derifra etter klokken 21.00", sa han. "Jeg stod der hele dagen. Jeg ønsket å fortelle embetsmennene min personlige erfaring med å praktisere Falun Gong."

Han hadde tidligere hatt alvorlig prolaps i ryggen som hadde ført til at halve kroppen var lammet, og beina var numne. Han dro til større sykehus i Beijing, men til ingen nytte. Legene fortalte ham at det ikke fantes noen kur og at hvis han ikke tok hensyn til helsen sin, kunne han ende opp fullstendig lam. Han begynte å praktisere Falun Gong i oktober 1997, etter at en venn av ham hadde forsøkt. Alle symptomene forsvant på under to uker.

Bin har også vært vitne til Dafas kraft. En kvinne, Xie Xiufen, hadde vært sengeliggende i 16 år etter at en enkel og kurant operasjon gikk galt. Hun fikk førligheten sin igjen og kunne gå etter å ha praktisert Falun Gong i ett år. De ekstraordinære helsemessige fordelene utøverne har opplevd, overbeviste Bin om at Dafa absolutt er verdifull.

Han ble arrestert og deretter satt under streng overvåkning etter at han deltok på 25. april-appellen og at han protesterte på plassen Tiananmen i Bejing. For å unngå forfølgelsen, flyttet han ut av hjemmet sitt.

Han tilføyde: "Det kinesiske kommunistparti bruker løgn og bakvaskelse for å lure folk, slik at de kan opprettholde makten. Koronavirus-epidemien er et resultat av hemmelighold. Kinesiske borgere bør frasi sitt medlemskap i partiet og dets ungdomsorganisasjoner."

Informerer om Falun Gong i sentrale forretningsstrøk
Utøverne gjorde øvelsene og rigget opp en informasjons-stand på Mynttorget om ettermiddagen den 24. april. De fokuserte på å forklare folk betydningen av 25. april-appellen i Beijing som skjedde for 21 år siden. Selv om det er færre mennesker i gatene under pandemien, stoppet flere for å lese informasjonsplakatene og stilte mange spørsmål om metoden.

Utøverne avsluttet dagens aktiviteter med å gjøre øvelsene ved innsjøen ved Stockholms rådhus. Mange biler og forbipasserende gav sin støtte til utøverne for den fredelige appellen.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2020/4/28/184235.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/26/法轮功学员纪念四二五-瑞典政要支持-404373.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.