Frankrike: Falun Gong-utøvere arrangerte erfaringskonferanse på internett

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Falun Dafa utøvere i Frankrike arrangerte sin Erfaringskonferanse 2020 på internett den 10. mai 20120. Frankrike, lik mange andre land rundt i verden, er nedstengt på grunn av koronavirus-pandemien.

Konferansen besto av franske utøvere og utøvere fra andre land, som Tyskland, Finland, Polen, Sverige, Sveits og Tunis. 23 utøvere delte sine erfaringer ved å fjerne sin fastholdenhet til forskjellige ting og å jobbing med å bli et bedre menneske.

Innleggene som ble presentert på konferansen, fortalte om hvordan Falun Gong-utøverne i Frankrike følger Mester Lis undervisning og verdsetter Dafa i alle samfunnslag og hjelper mennesker.

Mer kunnskapen om infiltrasjon fra det kommunistiske spekteret
Laurent Joigne er lærer. Han snakket om at han deltok i oversetting av boken «Hvordan det kommunistiske spekteret styrer vår verden» av redaksjonen av «De ni kommentarene om kommunistpartiet». Joigne fikk en dypere forståelse av kommunismen gjennom arbeidet med oversettelsen.

Joigne sa at de fleste kollegene hans er liberale. "Når vi har lunsj i spisesalen og snakker om aktuelle saker og kommunismen, vet jeg hvordan jeg skal presentere mine synspunkter med en korrekt begrunnelse, basert på innholdet fra oversettingen.

"Jeg siterer ofte detaljer og eksempler beskrevet i «Hvordan kommunismens spekter styrer verden». Kollegene blir ofte målløse", sa han.

Joigne viste også til den onde naturen i kommunismen i undervisningen og gjennom å snakke med kollegene. Han sa videre at han introduserer Falun Gong forståelig for studentene sine.

Gi økt forståelse under nedstengningen av Frankrike
Chen har informert om forfølgelsen av Falun Gong på turiststeder og naturperler. Hun fortalte hvordan hun har endret sitt publikum som hun snakker med, fra franske turister til folk fra Kina, under nedstengningen av samfunnet i koronatiden.

"Omgivelsene har endret seg, men min holdning er den samme", sa hun. Hun har ringt til politioffiserer i Kina som har deltatt i forfølgelsen av Falun Gong.

"Disse menneskene er i stor fare hvis vi ikke informerer dem om forfølgelsen", sa hun. "For de har gjort mange feil i forfølgelsen og vil møte tilbakebetaling."

Chen har ringt 20 - 30 telefoner hver dag. Uansett holdningene til politiet, beholder hun sin medfølelse når hun snakker med dem. Hun husker Mester Lis ord:
"Gjør alt du enn gjør med medfølelse, uansett om de er mottakelige eller ikke. Medfølelse kommer fra en persons kultivering og er ikke noe som kan spilles. Det kommer dypt innenfra og er ikke noe som gjøres for å vise andre. (“Teaching the Fa at the 2003 Washington DC Fa Conference” in Collected Fa Teachings, Vol. IV)

Konferansen varte i åtte timer. Mange deltakere sa at nettmøtet spilte en positiv rolle i å styrke forståelsen mellom utøverne. De uttrykte at de ville være flittigere i kultiveringen og gjøre det bra i forhold til å øke forståelsen om Falun Gong og forfølgelsen.

Oversatt etter:
https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/15/185002.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.