Kina: Stilt for retten for sin overbevisning

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Na Limei fra byen Harbin i Heilongjiang provinsen ble stilt for retten av Jernbanetransports domstol den 7. august 2019 for å praktisere Falun Gong, en kultiveringsmetode for kropp og sjel som har blitt forfulgt av det kinesiske kommunistregimet i 20 år.

Na som er 68 år, ble arrestert den 9. november 2018 i en massearrestasjon av Falun Gong-utøvere over hele Liaoning provinsen. Hun har sittet i Harbin interneringssenter nr 2 siden.

Politiet ransaket hjemmet og konfiskerte Falun Gong-bøker, pc, skriver og mange andre personlige eiendeler. Mesteparten ble senere brukt som bevis i rettssaken.

Harbin Jernbanedomstol var enig i arrestasjonen den 12. desember 2018. Etter å ha sendt saken hennes tilbake til politiet for tilleggsbevis i april 2019, siktet aktor henne og overførte saken til retten den 10. juni med tiltalen "undergraving av rettshåndhevelse med en kultorganisasjon". Det er en standard-formulering brukt av de kinesiske styresmaktene for å ramme og fengsle Falun Gong-utøvere.

Familiemedlemmer utestengt fra høringen
Over ti familiemedlemmer dro til rettsbygningen tidlig den 7. august for å delta på høringen av Na. Etter at vaktene hadde scannet identitetspapirene og notert mobiltelefonnumre, ble de informert om at bare Nas to yngre søstre fikk tillatelse til å være til stede under høringen.

Dommerassistent Li Weixun forklarte at rettslokalet var for lite til å kunne romme alle. Familien hevdet likevel at de kunne se fra referater fra andre offentlige saker at rommet var stort nok til å romme 50 mennesker.

Li svarte: "Ikke si det til meg! Jeg har ikke ansvar for det!" Så snudde han og gikk ovenpå.

Straks Li gikk, omringet sikkerhetsvaktene familien og hindret dem i å følge Li opp trappen. Uansett hvor hardt de argumenterte med vaktene, fikk de ikke tillatelse til å delta under høringen.

Ikke skyldig
Nas advokat krevde en ikke skyldig dom på hennes vegne. Advokaten argumenterte med at aktor mislyktes med å fremskaffe holdbare bevis for å kunne dømme klienten hans. Han vektla at ingen lov i Kina har noensinne kriminalisert Falun Gong og at forfølgelsen var ulovlig i utgangspunktet.

Na ble forhørt ved tre forskjellige anledninger i forbindelse med arrestasjonen. Advokaten hennes spurte hvordan det var mulig at de tre forhørsjournalene var akkurat like, til og med tegnsettingen. Han argumenterte med at slike referater var tydelig fabrikkert og kunne ikke brukes som bevis.

Aktors bevis inkluderte Falun Gong-bøker og relatert materiell konfiskert fra Na sitt hjem. Advokaten hennes sa imot dette. Han sa at disse gjenstandene var hennes rettmessige eiendeler og gjorde ikke skade mot noen; enda mindre "undergrave rettshåndhevelse."

Tiltalen slo fast at Na sin pc inneholdt informasjon mot Kommunistpartiet. Men i saksdokumentene kom det fram at politiet aldri hadde slått på pc’en hennes. Hvis det var saken, argumenterte advokaten, hvordan fant politiet og aktor den påståtte anti-parti-informasjonen på pc’en hennes?

Na vitnet til sitt eget forsvar og fortalte hvordan Falun Gong hadde forbedret helsen og fornyet livet hennes. Hun ba dommeren om ikke å delta i den grufulle forfølgelsen fordi det er Falun Gong-utøvernes konstitusjonelle rett til trosfrihet.

Dommeren hevet høringen og sa han ville annonsere dommen senere.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2019/8/21/178992.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.